SOI Právoplatné rozhodnutiaDruhostupňové

Druhostupňové

 1. Právoplatné rozhodnutia za 23. týždeň 2020 [pdf, 1,08 MB]
 2. Právoplatné rozhodnutia za 24. týždeň 2020 [pdf, 994 kB]
 3. Právoplatné rozhodnutia za 25. týždeň 2020 [pdf, 1,08 MB]
 4. Právoplatné rozhodnutia za 26. týždeň 2020 [pdf, 459 kB]
 5. Právoplatné rozhodnutia za 30. týždeň 2020 [pdf, 496 kB]
 6. Právoplatné rozhodnutie SK/0278/99/2019, 06.03.2021 [pdf, 114 kB]
 7. Právoplatné rozhodnutie SK/0176/99/2018, 16.03.2021[pdf, 162 kB]
 8. Právoplatné rozhodnutie SK/0411/99/2019, 21.01.2021 [pdf, 174 kB]
 9. Právoplatné rozhodnutie SK/0094/99/2020, 19.02.2021 [pdf, 189 kB]
 10. Právoplatné rozhodnutie SK/0455/99/2019, 12.02.2021 [pdf, 153 kB]
 11. Právoplatné rozhodnutie SK/0055/99/2020, 13.02.2021 [pdf, 102 kB]
 12. Právoplatné rozhodnutie SK/0097/99/2020, 16.02.2021 [pdf, 114 kB]
 13. Právoplatné rozhodnutie SK/0195/99/2019, 20.01.2021 [pdf, 146 kB]
 14. Právoplatné rozhodnutie SK/0003/99/2021, 18.02.2021 [pdf, 196 kB]
 15. Právoplatné rozhodnutie SK/0316/99/2019, 23.02.2021 [pdf, 118 kB]
 16. Právoplatné rozhodnutie SK/0314/99/2019, 13.01.2021 [pdf, 135 kB]
 17. Právoplatné rozhodnutie SK/0277/99/2019, 27.03.2021 [pdf, 106 kB]
 18. Právoplatné rozhodnutia SK/0155/99/2020, 31.03.2021 [pdf, 122 kB]
 19. Právoplatné rozhodnutie SK/0002/99/2020, 31.03.2021 [pdf, 116 kB]
 20. Právoplatné rozhodnutie SK/0052/99/2020, 31.03.2021 [pdf, 186 kB]
 21. Právoplatné rozhodnutie SK/0190/99/2019, 09.04.2021 [pdf, 145 kB]
 22. Právoplatné rozhodnutie SK/0349/99/2019, 14.04.2021 [pdf, 85,5 kB]
 23. Právoplatné rozhodnutie SK/0275/99/2019, 17.04.2021 [pdf, 148 kB]
 24. Právoplatné rozhodnutie SK/0047/99/2020, 27.04.2021 [pdf, 360 kB]
 25. Právoplatné rozhodnutie SK/0100/99/2020, 28.04.2021 [pdf, 530 kB]
 26. Právoplatné rozhodnutie SK/0013/99/2020, 05.02.2021 [pdf, 317 kB]
 27. Právoplatné rozhodnutie SK/0271/99/2019, 20.02.2021 [pdf, 146 kB]
 28. Právoplatné rozhodnutie SK/0374/99/2019, 27.02.2021 [pdf, 137 kB]
 29. Právoplatné rozhodnutie SK/0144/99/2020, 26.03.2021 [pdf, 245 kB]
 30. Právoplatné rozhodnutie SK/0010/99/2021, 18.05.2021 [pdf, 280 kB]
 31. Právoplatné rozhodnutie SK/0062/99/2020, 19.05.2021 [pdf, 423 kB]
 32. Právoplatné rozhodnutie SK/0133/99/2020, 22.05.2021 [pdf, 343 kB]