Správy SOI

1
Kategória: Informácie pre verejnosť

Informácia pre cestujúcich - konkurz leteckého prepravcu Air Berlin

Letecká spoločnosť Air Berlin dňa 15. augusta 2017 vyhlásila konkurz. Zároveň informovala, že rešpektuje práva cestujúcich aj po vyhlásení konkurzu. Air Berlin je podľa deklarovaných informácií aj naďalej v kontakte s cestujúcimi, vybavuje ich sťažnosti a komunikuje s národnými orgánmi dozoru…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Kolobežka N. 79926

nv_kolobezka%20n   nv_kolobezka%20n

Druh nebezpečnosti:
mechanické riziko - riziko poranení.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Kočík hlboký pre bábiky DOLL Stroller

nv_kocik_doll_stroller 

Druh nebezpečnosti:
mechanické riziko - riziko poranení.
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledok kontroly preverenia bezpečnosti detských hračiek - spinnerov

V rámci vlastných zistení a aktuálnej popularity spinnerov Slovenská obchodná inšpekcia vykonala proaktívnu kontrolnú akciu s cieľom zaistenia bezpečnosti najohrozenejšej kategórie spotrebiteľov, t. j. detí, v období od 01. 06. 2017 do 30. 06. 2017
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská chodúľka ITEM NO: B103

detska_chodulka_item

Druh nebezpečnosti:
mechanické riziko – poškodenie zdravia.

 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská chodúľka G mini GM1511

chodulka%20gmini%201 chodulka%20gmini%202

Druh nebezpečnosti:
mechanické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti Slavomír Sládek VELOSPRINT S

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam dovozcu: Slavomír Sládek VELOSPRINT S, Trnavská 40, 949 01 Nitra, týkajúci sa výrobku "Bicykel pre malé deti HARRY 16" MAGGIE“...

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - bezpečnosť detských kočíkov

Na základe poznatkov získaných z predchádzajúcich kontrolných akcií, systému Rapex, systému ICSMS v období od 01. 06. 2017 do 28. 06. 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu bezpečnosti detských športových a kombinovaných kočíkov v zmysle STN EN 1888: 2012, detské kočíky a ich bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy…

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 r.

Inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie bola, v rámci proaktívnej informačnej kampane, v období od 17. júla do 31. augusta 2017 vykonaná kontrolná akcia, zameraná na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov, a na dodržiavanie povinnosti každého, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov...

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol elektrických spotrebičov

Slovenská obchodná inšpekcia v období apríl – máj 2017 uskutočnila kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie informačných povinností, technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody u vybraných výrobkov patriacich medzi elektrické spotrebiče pre domácnosť, ktoré musí výrobca splniť pred ich uvedením na trh EÚ. Konkrétne išlo kanvice, kávovary a všetky druhy mixérov.

1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.