Správy SOI

1
Kategória: Novinky SOI

Ponuka motorových vozidiel

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – 2 motorové vozidlá, ktoré sa nachádzajú na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol elektrických spotrebičov

Slovenská obchodná inšpekcia v období apríl – máj 2017 uskutočnila kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie informačných povinností, technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody u vybraných výrobkov patriacich medzi elektrické spotrebiče pre domácnosť, ktoré musí výrobca splniť pred ich uvedením na trh EÚ. Konkrétne išlo kanvice, kávovary a všetky druhy mixérov.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská stolička ROBA, Model: Kombi Natur Jumbotwins

 kombi%20natur%20jumbotwins

Druh nebezpečnosti:
riziko poranení. 

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská postieľka RADEK IX.

 detsk%C3%A1%20postie%C4%BEka%20radek%20ix

Druh nebezpečnosti:
riziko poranení (zlomeniny, zaseknutie končatín), riziko zadusenia. 

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol plastových hračiek

Vzhľadom na negatívne zistenia z kontrol z predchádzajúcich rokov a pribúdajúci výskyt nebezpečných hračiek pre deti v systéme RAPEX vykonala Slovenská obchodná inšpekcia v období od 27.  marca do 31.  mája 2017 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na plastové hračky
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika "GIRL"

babika_girl

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika "LITTLE GIRL"

babika_little_girl 

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti Lidl Slovenská republika v. o. s.

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s., Ružinovská 1/E, 82102, Bratislava, týkajúci sa výrobku „Pásy na cumeľ“ (2ks v balení), ktorý sa predával pod značkou „Lupilu“…

Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o neplatnosti služobného preukazu SOI

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že dňa 04. 08. 2017 nahlásil zamestnanec SOI stratu preukazu SOI č. 064, vydaného dňa 21. 02. 2017. Preukaz sa dňom 04. 08. 2017 stal neplatným.  
Kategória: Novinky SOI

Upozornenie na falošného inšpektora

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje podnikateľskú verejnosť na „falošného inšpektora“, ktorý sa dňa 26. 07. 2017 v čase od 13.00 hod. do 13.15 hod. pohyboval na Štefánikovej ulici v Nitre a vydával sa za inšpektora SOI.

1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.