Správy SOI

1
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol kategorizácie ubytovacích zariadení

V období od 18. apríla do 31. mája 2017 bola za účelom preverenia zabezpečenia letnej turistickej sezóny vykonaná inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolná akcia, zameraná na úroveň a vybavenosť ubytovacích zariadení v rekreačných oblastiach a centrách turistického ruchu...
Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

V nadväznosti na opakované kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým a mladistvým osobám vykoná SOI v dňoch 17. júla – 31. augusta 2017 ďalšiu kontrolu…
Kategória: Informácie pre verejnosť

Zrušenie živnostenského oprávnenia spoločnosti IRON LADY, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov, že spoločnosti IRON LADY, s. r. o. so sídlom Južná trieda 28, Košice bolo príslušným odborom Okresného úradu v Košiciach zrušené živnostenské oprávnenie…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti LUXERA, s. r. o., Pezinok

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje oznam spoločnosti LUXERA, s. r. o., Šenkvická cesta 7, 902 01 Pezinok, týkajúci sa výrobku LED reflektor s výrobným číslom „Art. Nr. 32101“ s názvom “METALED”…

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol uhlových brúsok

Slovenská obchodná inšpekcia sa už niekoľko rokov úspešne zapája do medzinárodných projektov týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov. Jedným z týchto projektov bol aj projekt zameraný na elektrické ručné náradie, konkrétne na uhlové brúsky. Projekt prebiehal počas roku 2016 a okrem SOI sa na projekte podieľali orgány pre trhový dohľad Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Fínska…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika BEAUTY PRINCESS GIRL "FASHION ANGEL"

babika_fashion_angel1  babika_fashion_angel2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika - Víla

babika_vila1  babika_vila2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika HAPPY BABY

babika_happy_baby1  babika_happy_baby2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Nafukovacia hračka v tvare VEĽRYBY

nafukovacia_velryba1  nafukovacia_velryba2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Pánsky kožený opasok POP2MIX LARA BAGS

 opasok%20lara%201 opasok%20lara%202 opasok%20lara%203 opasok%20lara%204

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko - poškodenie zdravia. 

1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.