Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontakt

Kontakt

Vaše otázky, upozornenia a podnety na vykonanie kontroly uplatňujte na príslušnom inšpektoráte SOI

Stránkové dni a hodiny pre verejnosť na inšpektorátoch SOI:

Pondelok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
     Streda 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
     Piatok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie

info@soi.sk
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava

Ústredná riaditeľka SOI
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová

Sekretariát ústrednej riaditeľky
tel. č. 02/58 27 21 03, 02/58 27 21 40
sekretariat@soi.sk

Odbor ochrany spotrebiteľa
tel. č. 02/58 27 21 33 – reklamácie
tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod, internet, geoblocking
tel. č. 02/58 27 21 17 – chemický zákon - chemické látky a zmesi, výrobky s obsahom chemických látok a zmesí, detergenty, biocídny zákon - biocídne výrobky
tel. č. 02/58 27 21 30 – cestovné kancelárie, zákon o cenách, zmluvy o dielo
tel. č. 02/58 27 21 56 – zákon o odpadoch, internetový obchod
tel. č. 02/58 27 21 59 – práva cestujúcich v leteckej, lodnej a autobusovej doprave, služby mobilných operátorov
tel. č. 02/58 27 21 78 – tabakové výrobky, ochrana nefajčiarov, zákon o reklame, služby spojené s bývaním, realitné kancelárie

Odbor trhového dohľadu (technické požiadavky na výrobky)
tel. č. 02/58 27 21 36 – zábavná pyrotechnika, tlakové zariadenia
tel. č. 02/58 27 21 37 – elektrotechnika, domáce a iné elektrospotrebiče
tel. č. 02/58 27 21 45 – motorové vozidlá a ich príslušenstvo (detské autosedačky, pneumatiky a iné auto-súčasti), osobné ochranné pomôcky, textilné výrobky
tel. č. 02/58 27 21 46 – hračky, výrobky určené pre starostlivosť o deti, zariadenia detských ihrísk
tel. č. 02/58 27 21 74 – stavebné výrobky, rekreačné plavidlá, plynové spotrebiče
tel. č. 02/58 27 21 85 – zbrane a strelivo, bicykle, fitnes zariadenia
tel. č. 02/58 27 21 82 – oblasť energetickej inšpekcie 

Osobitná telefonická informačná linka o nebezpečných výrobkoch
tel. č. 0850 111 937 

Odbor vnútornej kontroly
tel. č. 02/58 27 21 35, 02/58 27 21 44, 02/58 27 21 31

Právny odbor
tel. č. 02/58 27 21 21, 02/58 27 21 24, 02/58 27 21 26, 02/58 27 21 47

Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
tel. č. 02/58 27 21 23

Osobný úrad
tel. č. 02/58 27 21 52

Kancelária ústrednej riaditeľky
tel. č. 02/58 27 21 34, 02/ 58 27 21 60, 02/58 27 21 07, 02/58 27 21 63

Odbor Štátnej pokladnice
tel. č. 02/58 27 21 61

Odbor správy majetku
tel. č. 02/58 27 21 13

Odbor vymáhania pohľadávok
tel. č. 02/58 27 21 50, 02/58 27 21 53, 02/58 27 21 54

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dohľadu
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dohľadu
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dohľadu
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09, 032/640 01 08

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dohľadu
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dohľadu
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dohľadu
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dohľadu
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dohľadu
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55