SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

25. 8. 2021

Upozornenie pre spotrebiteľov na cestovnú kanceláriu - Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel

Z výsledkov vykonanej kontroly podnikateľského subjektu Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel, Akademika Hronca 99/3, 048 01 Rožňava, na základe predložených dokladov zo strany spotrebiteľov, a to uzatvorených zmlúv o zájazde, ako aj z ponuky zájazdov uvedenej na facebookovej a internetovej stránke cestovnej kancelárie BESA Travel, bolo preukázané, že Martin Belko - Cestovná kancelária BESA Travel uzatvára zmluvy o zájazde vo vlastnom mene bez zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. 

Kategória: Informácie pre verejnosť
16. 8. 2021

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

V nadväznosti na opakované kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým a mladistvým osobám vykoná SOI v dňoch od 20. augusta do 31. augusta 2021 kontrolu zameranú na dodržiavanie uvedenej povinnosti predávajúcimi.

Kategória: Informácie pre verejnosť
1. 7. 2021

Zákaz uvádzania jednorazových plastových výrobkov na trh

S účinnosťou od 03. 07. 2021 sa zakazuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom uvádzať na trh v Slovenskej republike: jednorazové výrobky z plastu (príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), obaly z oxo-degradovateľných plastov, neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov…


Kategória: Informácie pre verejnosť
16. 2. 2021

Informácia pre verejnosť o zmene energetických štítkov

Doterajší systém energetických štítkov používal stupnice, ktoré už neboli dostatočne prehľadné. Európska komisia a členské štáty únie sa preto rozhodli prepracovať požiadavky na výrobky označované energetickými štítkami podľa potrieb spotrebiteľov a postupne pre všetky kategórie výrobkov zaviesť stupnicu s triedami energetickej účinnosti od A po G. Nový systém klasifikácie bude preto používať len triedy A až G, triedy A+, A++ a A+++ sa už nebudú používať... Kategória: Informácie pre verejnosť
4. 2. 2021

Informácia o spôsoboch vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody

V súvislosti s množiacimi sa otázkami od správcov bytových domov, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody (ďalej vodomerov) a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej PRVN) v čase pandemickej situácie na prelome rokov 2020 a 2021 bude Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrolách uznávať nasledovné spôsoby odčítania… Kategória: Informácie pre verejnosť
1