SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

11. 6. 2019

Informácia pre spotrebiteľov - zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch

Od začiatku roka 2019 je v účinnosti nová právna úprava v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu, ide o zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov…

 

Kategória: Informácie pre verejnosť
6. 6. 2019

Oznámenie o kampani "Pozor na falošné vstupenky!"

SOI informuje o medzinárodnej kampani iniciovanej Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov (S.O.S), Poprad, ktorej cieľom je upozorniť spotrebiteľov na riziká, vyplývajúce z nákupu vstupeniek od neautorizovaných online predajcov. Na realizácii kampane sa podieľa ďalších osem členských organizácií Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC zo siedmich krajín EÚ.

Viac informácií o kampani „Pozor na falošné vstupenky!“ sa dozviete na stránkach občianskeho združenia S.O.S.

https://www.sospotrebitelov.sk/sos/festivalova-sezona-je-za-dverami-pozor-na-falosne-vstupenky/

Kategória: Informácie pre verejnosť
9. 5. 2019

Kontroly počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že počas konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré budú prebiehať od 10. 5. 2019 do 26. 5. 2019 v Bratislave a v Košiciach bude vo zvýšenej miere kontrolovať pohostinské a reštauračné zariadenia na zimných štadiónoch, v ich okolí ako aj v centrách jednotlivých miest, kde je možnosť vyššieho počtu zahraničných a domácich návštevníkov.

Kategória: Informácie pre verejnosť
30. 4. 2019

Odpredaj motorových vozidiel

Slovenská obchodná inšpekcia, ÚI SOI, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – 2 motorové vozidlá Seat Cordoba 1.4, rok výroby 2006, ktoré sa nachádzajú na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave…
Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 4. 2019

Oznámenie o zmene sídla Slovenskej obchodnej inšpekcie

Vážená verejnosť,

Slovenská obchodná inšpekcia si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla Ústredného inšpektorátu SOI a Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj ku dňu 16. 04. 2019.

Nová adresa sídla Ústredného inšpektorátu:
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 29
827 99   Bratislava


Nová adresa sídla Inšpektorátu pre Bratislavský kraj:
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 5
820 07 Bratislava

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu sťahovania oboch inšpektorátov nebudú v dňoch 12. 04. – 15. 04. 2019 (vrátane) dostupné telefonické a elektronické služby, ako aj osobné podávanie spotrebiteľských podnetov.

Ostatné inšpektoráty SOI budú k dispozícii len na telefónnych číslach (pozri sekciu Kontakty).

Ďakujeme za pochopenie!


Kategória: Informácie pre verejnosť
30. 1. 2019

Upozornenie na internetový obchod www.autoelektrony.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v roku 2018 zvýšený nárast podaní voči internetovému obchodu www.autoelektrony.sk, prostredníctvom ktorého sú spotrebiteľom ponúkané diskové kolesá bez akýchkoľvek schválení a pochybnej kvality. Internetový obchod www.autoelektrony.sk vedome porušuje zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože predáva na území Slovenskej republiky diskové kolesá bez typového schválenia…
Kategória: Informácie pre verejnosť
21. 1. 2019

Oznam pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry – zasielanie dokladov, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch

Slovenská obchodná inšpekcia zaevidovala v tomto období žiadosti niektorých cestovných kancelárií v súvislosti so splnením povinností vyplývajúcich cestovným kanceláriám z príslušných ustanovení zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu…
Kategória: Informácie pre verejnosť
22. 11. 2018

Pozor pri kúpe vianočných svetelných reťazcov

Na základe každoročných negatívnych zistení v sortimentnej skupine vianočné svetelné reťazce Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby pri ich nákupe venovali náležitú pozornosť a uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Spotrebitelia by si mali vyžiadať doklad o kúpe výrobku...

Kategória: Informácie pre verejnosť
1