SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

21. 10. 2019

Upozornenie spotrebiteľov na praktiky cestovnej kancelárie K4 Trading, s.r.o.

SOI zaevidovala spotrebiteľské podania, poukazujúce na porušovanie zákona cestovnou kanceláriou K4 Trading, s.r.o., IČO: 47 522 534, Laurinská 3/A, Bratislava.

Spotrebitelia poukazujú na skutočnosť, že cestovná kancelária (CK) pred uzatvorením zmluvy o zájazde neposkytuje informácie o poistení CK zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a po zrušení zájazdu nevracia spotrebiteľom peniaze, ktoré za zájazd zaplatili.

Kategória: Informácie pre verejnosť
9. 9. 2019

Leták - gombíkové batérie

Leták - gombíkové batérie - ako sa vyhnúť nehodám, čo robiť v prípade podozrenia na požitie...

Kategória: Informácie pre verejnosť
15. 8. 2019

Doplňujúca informácia pre cestujúcich - internetový predajca lacných leteniek www.esky.sk

Slovenská obchodná inšpekcia po vzájomnej komunikácií so spoločnosťou eSky.pl, a. s. a v spolupráci s Európskym spotrebiteľským centrom v SR informuje, že spoločnosť eSky.pl, a. s. spolupracuje s Európskym spotrebiteľským centrom v SR pri riešení sťažností cestujúcich a nevyhýba sa vybaveniu pohľadávok cestujúcich v prípadoch, keď sú tieto oprávnené.

Pri riešení spotrebiteľských podaní je cestujúcim nápomocné Európske spotrebiteľské centrum v SR, na ktoré sa môžu cestujúci s konkrétnymi prípadmi obrátiť. Informácie o činnosti Európskeho spotrebiteľského centra v SR a jeho kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke https://esc-sr.sk/

Kategória: Informácie pre verejnosť
19. 7. 2019

Upozornenie spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ALABO, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ALABO, s. r. o. so sídlom na Gorkého 10 v Bratislave.

SOI zaevidovala spotrebiteľské podania, poukazujúce na porušovanie právnych predpisov v súvislosti s prevádzkovaním e-shopov alabo.sk, resp. alabo.cz v množstve viac ako obvyklom…

Kategória: Informácie pre verejnosť
18. 7. 2019

Upozornenie pre cestujúcich - internetový predajca lacných leteniek www.esky.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v poslednom období zvýšený počet spotrebiteľských podnetov, smerujúcich proti spoločnosti eSky.pl, a. s., so sídlom v Poľsku, ktorá je prevádzkovateľom rezervačného systému www.esky.sk, prostredníctvom ktorého sprostredkováva predaj lacných leteniek a ďalších súvisiacich služieb.

Cestujúci vo svojich podaniach poukazujú na klamlivé obchodné praktiky uvedenej spoločnosti.

Vzhľadom na intenzitu podnetov cestujúcich odporúčame, aby boli cestujúci obozretní pri nákupe lacných leteniek a dôkladne zvážili svoje rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Kategória: Informácie pre verejnosť
11. 6. 2019

Informácia pre spotrebiteľov - zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch

Od začiatku roka 2019 je v účinnosti nová právna úprava v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu, ide o zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov…

 

Kategória: Informácie pre verejnosť
6. 6. 2019

Oznámenie o kampani "Pozor na falošné vstupenky!"

SOI informuje o medzinárodnej kampani iniciovanej Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov (S.O.S), Poprad, ktorej cieľom je upozorniť spotrebiteľov na riziká, vyplývajúce z nákupu vstupeniek od neautorizovaných online predajcov. Na realizácii kampane sa podieľa ďalších osem členských organizácií Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC zo siedmich krajín EÚ.

Viac informácií o kampani „Pozor na falošné vstupenky!“ sa dozviete na stránkach občianskeho združenia S.O.S.

https://www.sospotrebitelov.sk/sos/festivalova-sezona-je-za-dverami-pozor-na-falosne-vstupenky/

Kategória: Informácie pre verejnosť
9. 5. 2019

Kontroly počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že počas konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré budú prebiehať od 10. 5. 2019 do 26. 5. 2019 v Bratislave a v Košiciach bude vo zvýšenej miere kontrolovať pohostinské a reštauračné zariadenia na zimných štadiónoch, v ich okolí ako aj v centrách jednotlivých miest, kde je možnosť vyššieho počtu zahraničných a domácich návštevníkov.

Kategória: Informácie pre verejnosť
1