Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

29. 11. 2023

Informácia pre spotrebiteľov – Zvýšená opatrnosť pri kúpe vianočných svetelných reťazcov

K Vianociam neodmysliteľne patrí vianočný stromček osvetlený elektrickým svetelným reťazcom. Ako však ukazujú výsledky kontrolnej činnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), svetelné reťazce okrem radosti môžu narobiť aj množstvo starostí, dokonca môžu byť príčinou úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Na základe každoročných negatívnych zistení v sortimentnej skupine vianočných svetelných reťazcov SOI odporúča spotrebiteľom, aby pri ich nákupe venovali náležitú pozornosť a uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Spotrebitelia by si mali pred kúpou výrobku nechať tento rozbaliť a predviesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod na použitie, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku.

Kategória: Informácie pre verejnosť
25. 9. 2023

TLAČOVÁ SPRÁVA Slovenskej obchodnej inšpekcie – reakcia na video Richarda Sulíka „Nebola to SOI, o ktorej hovoríte“

Slovenská obchodná inšpekcia reaguje na nepravdivé informácie, ktoré boli zverejnené na FB profile pána Richarda Sulíka dňa 23. septembra 2023 o 12,30 hod. Ide o video z prevádzky malého podnikateľa, ktorému vraj SOI vykonala kontrolu, odobrala 3 druhy výrobkov po 20 kusov, celkom 60 fliaš čistiacich prostriedkov. Inšpektori vraj kontrolovali obsah deklarovaného množstva a podnikateľ doteraz čaká na peniaze za tieto vzorky, ktoré boli znehodnotené kontrolou.

Kategória: Informácie pre verejnosť
16. 8. 2023

Informácia pre spotrebiteľskú a podnikateľskú verejnosť k cepovému reznému príslušenstvu pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín

Slovenská obchodná inšpekcia  v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľov upozorňuje na výrobky – cepové rezné príslušenstvo pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín zobrazené na fotografiách, ktoré boli zistené v ponuke pre spotrebiteľa na trhu SR a ktorých uvádzanie na trh, je z dôvodu nižšie popísaných rizík vyplývajúcich z ich používania, zakázané.  

Kategória: Informácie pre verejnosť
14. 6. 2023

Oznámenie o strate preukazu SOI č. 937

Oznamujeme, že dňa 14. 06. 2023 zamestnanec SOI nahlásil stratu preukazu SOI č. 937. Preukaz bol vydaný dňa 01. 02. 2018 a dnešným dňom sa stal neplatným.

Kategória: Informácie pre verejnosť
2. 6. 2023

Oznámenie I SOI Žilina

Dovoľujeme si Vás informovať, že Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj je od 5.6.2023 dočasne presťahovaný …

Kategória: Informácie pre verejnosť
24. 1. 2023

PODVODNÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) žiada spotrebiteľov o zvýšenú obozretnosť pri internetových nákupoch vzhľadom na opakujúce sa spotrebiteľské podnety, ktoré sa týkajú predaja značkového tovaru prostredníctvom e-shopov s doménou .sk. Spotrebiteľ by mal prihliadať na to, že e-shopu poskytuje svoje osobné údaje a údaje o platobnom prostriedku.
Kategória: Informácie pre verejnosť
18. 1. 2023

Nakupovanie cez internet - upozornenie pre spotrebiteľov

 


Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) žiada spotrebiteľov o zvýšenú obozretnosť pri internetových nákupoch vzhľadom na stále sa opakujúce spotrebiteľské podnety, ktoré sa týkajú predaja tovaru prostredníctvom e-shopov s doménou .sk.

Nakoľko SOI má obmedzené kompetencie, medzi ktoré nepatrí zákonné oprávnenie internetové stránky zablokovať a nie je oprávnená ani vymáhať plnenia platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia týkajúce sa zakúpenia tovaru prostredníctvom webovej stránky, ktorá sa javí ako riziková. Doména .sk ani slovenský jazyk totiž automaticky nezaručujú, že ide o slovenský e-shop.Kategória: Informácie pre verejnosť
1