SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

24. 3. 2020

Povinnosti správcov bytových domov počas mimoriadnej situácie

 Vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadne opatrenia v SR z dôvodu možného šírenia koronavírusu COVID-19. Tieto opatrenia majú vplyv aj na plnenie povinností správcov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. K vybraným povinnostiam správcov odporúčame...

Kategória: Informácie pre verejnosť
23. 3. 2020

Legislatívne povinnosti podnikateľov - doplnenie

V súčasnej neľahkej situácii v boji proti novému ochoreniu COVID19 v celej EÚ enormne rastie dopyt po dezinfekčných prostriedkoch ako sú antibakteriálne gély či prostriedky na dezinfekciu rôznych povrchov, materiálov alebo nábytku kvôli potrebe ničenia a zneškodňovania škodlivých mikroorganizmov (vírusy, baktérie)...

Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 3. 2020

Nakupovanie cez internet - upozornenie pre spotrebiteľov

Slovenská obchodná inšpekcia žiada spotrebiteľov o zvýšenú obozretnosť pri internetových nákupoch v súčasnosti nedostatkových tovarov (dezinfekčné gély, ochranné rúška a pod.)...

Kategória: Informácie pre verejnosť
18. 3. 2020

Oznámenie spotrebiteľskej a podnikateľskej verejnosti

V súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, Slovenská obchodná inšpekcia dňom 13.3.2020 pracuje v obmedzenom krízovom režime. Vaše podnety, žiadosti o radu a telefonické dopyty budú vybavované priebežne. Podnety, ktoré by si vyžadovali priamy výkon kontroly v kamenných prevádzkach nebudú prešetrované vzhľadom k všeobecne známym skutočnostiam... 

Kategória: Informácie pre verejnosť
16. 3. 2020

Mimoriadne opatrenia vlády SR - vplyv na reklamačné lehoty

Dňa 12. 03. 2020 vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadne opatrenia v SR z dôvodu možného šírenia koronavírusu COVID-19 na dobu min. 2 týždne (t. j. od 13. 03. do 30. 03. 2020)…

Kategória: Informácie pre verejnosť
10. 3. 2020

Odstúpenie od zmluvy o zájazde (koronavírus) - doplnenie informácie

Na základe zvýšeného množstva telefonátov od spotrebiteľov, ktorí majú zakúpený zájazd do zahraničia a informujú sa o svojich možnostiach ohľadom prípadného odstúpenia od zmluvy o zájazde z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu, Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila dňa 10.03.2020 informáciu pre spotrebiteľov, ktorú dopĺňa nasledovne… 


Kategória: Informácie pre verejnosť
9. 3. 2020

O Z N A M


V súvislosti so šírením koronavírusu, Slovenská obchodná inšpekcia ruší stránkové hodiny na jednotlivých inšpektorátoch a ústrednom inšpektoráte. Podnety na vykonanie kontroly budú prijímané len poštovou prepravou, elektronickou formou alebo telefonicky.
SOI nebude prijímať podnety podávané osobne!

Uvedené opatrenie platí do odvolania.

 

Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 2. 2020

Upozornenie na internetový obchod www.huglo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu www.huglo.sk. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom….

Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 2. 2020

Geoblocking - nové pravidlá

Dňa 01. 11. 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o geoblockingu)…


Kategória: Informácie pre verejnosť
1