SOI /Práva cestujúcich

Práva cestujúcich

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v leteckej doprave prioritne upravuje Nariadenie č. 261/2004*, ktoré sa vzťahuje na:

- lety v rámci EÚ,
- lety z EÚ letísk do tretích krajín,
- lety z tretích krajín do EÚ, ak cestujúcich prepravoval letecký dopravca, ktorý má sídlo v EÚ.

Správa aktivity dozorného orgánu za rok 2017 [docx, 23,9 kB]

NEB Report 2017 Slovakia [pdf, 492 kB]


Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.