SOI Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovPrávoplatné rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia

9. AB/0448/08/2018 – Inovis s. r. o. [pdf, 396 kB] 

8. AB/0490/02/2018 – ADOS GALANTA s. r. o. [pdf, 243 kB]

7. AB/0349/08/2018 – J & Q s. r. o., Košice [pdf, 395 kB]

6. AB/0205/01/2018 – FORNITURA, s. r. o., Bratislava [pdf, 240 kB]    

5. AB/0269/01/2018 – ALLSATV s. r. o., Bratislava [pdf, 351 kB] 

4. AB/0124/08/18 – J and Q, s. r. o., Košice [pdf, 376 kB]  

3. AB/0105/08/18 – Ladislav Urbán, Rožňava [pdf, 371 kB]

2. AB/0067/08/18 – P a P servis – SK, s. r. o., Košice [pdf, 378 kB]

1. AB/0348/08/17 – UNIQ 10 Plus, s. r. o., Michalovce [pdf, 314 kB]