SOI Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovPrávoplatné rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia

  AB/0073/02/2019, RZZ s.r.o. [pdf, 247 kB]

  AB/0074/02/2019, D-ALFA, s.r.o. [pdf, 247 kB]

  AB/0075/02/2019, wellmart s.r.o. [pdf, 251 kB]