SOI Právoplatné rozhodnutiaDruhostupňové

Druhostupňové

 1. Právoplatné rozhodnutie SK/0010/99/2021, 18.05.2021 [pdf, 280 kB]
 2. Právoplatné rozhodnutie SK/0062/99/2020, 19.05.2021 [pdf, 423 kB]
 3. Právoplatné rozhodnutie SK/0133/99/2020, 22.05.2021 [pdf, 343 kB]
 4. Právoplatné rozhodnutie SK/0584/99/2018, 15.06.2021 [pdf, 429 kB]
 5. Právoplatné rozhodnutie SK/0478/99/2019, 22.06.2021 [pdf, 397 kB]
 6. Právoplatné rozhodnutie SK/0173/99/2020, 29.06.2021 [pdf, 347 kB]
 7. Právoplatné rozhodnutie SK/0245/99/2019, 30.06.2021 [pdf, 367 kB]
 8. Právoplatné rozhodnutie SK/0079/99/2019, 03.07.2021 [pdf, 194 kB]
 9. Právoplatné rozhodnutie SK/0395/99/2019, 20.07.2021 [pdf, 211 kB]
 10. Právoplatné rozhodnutie SK/0004/99/2021, 11.08.2021 [pdf, 204 kB]
 11. Právoplatné rozhodnutie SK/0418/99/2019, 12.08.2021 [pdf, 73,7 kB]
 12. Právoplatné rozhodnutie SK/0102/99/2020, 25.06.2021 [pdf, 116 kB]
 13. Právoplatné rozhodnutie SK/0101/99/2019, 21.08.2021 [pdf, 142 kB]
 14. Právoplatné rozhodnutie SK/0409/99/2019, 21.08.2021 [pdf, 89,1 kB]
 15. Právoplatné rozhodnutie SK/0284/99/2019, 24.08.2021 [pdf, 185 kB]
 16. Právoplatné rozhodnutie SK/0113/99/2020 25.08.2021 [pdf, 431 kB]
 17. Právoplatné rozhodnutie SK/0437/99/2019 26.08.2021  [pdf, 416 kB]
 18. Právoplatné rozhodnutie SK/0042/99/2020, 27.08.2021 [pdf, 432 kB]
 19. Právoplatné rozhodnutie SK/0464/99/2019, 31.08.2021 [pdf, 319 kB]
 20. Právoplatné rozhodnutie SK/170/99/2019, 03.09.2021 [pdf, 425 kB]
 21. Právoplatné rozhodnutie SK/0482/0483/99/2019, 21.09.2021 [pdf, 435 kB]
 22. Právoplatné rozhodnutie SK/410/99/2019, 23.07.2021 [pdf, 416 kB]
 23. Právoplatné rozhodnutie SK/0090/99/2020, 27.05.2021 [pdf, 396 kB]
 24. Právoplatné rozhodnutie SK/0417/99/2019. 08.07.2021. [pdf, 196 kB]
 25. Právoplatné rozhodnutie SK/0121/99/2018. 01.06.2021. [pdf, 368 kB]
 26. Právoplatné rozhodnutie SK/0110/99/2020, 24.07.2021 [pdf, 368 kB]
 27. Právoplatné rozhodnutie SK/0412/99/2019, 17.07.2021 [pdf, 212 kB]
 28. Právoplatné rozhodnutie SK/0071/99/2020, 24.07.2021 [pdf, 212 kB]
 29. Právoplatné rozhodnutie SK/0023/99/2020, 08.07.2021 [pdf, 352 kB]
 30. Právoplatné rozhodnutie SK/0049/99/2020, 18.09.2021 [pdf, 420 kB]
 31. Právoplatné rozhodnutie SK/0504/99/2019, 19.06.2021 [pdf, 368 kB]
 32. Právoplatné rozhodnutie SK/0081/99/2020, 07.08.2021 [pdf, 196 kB]
 33. Právoplatné rozhodnutie SK/0288/99/2019, 24.09.2021 [pdf, 200 kB]
 34. Právoplatné rozhodnutie SK/0078/99/2021, 03.11.2021 [pdf, 448 kB]
 35. Právoplatné rozhodnutie SK/0044/99/2020, 16.11.2021 [pdf, 180 kB]
 36. Právoplatné rozhodnutie SK/0467/99/2018, 12.11.2021 [pdf, 164 kB] 
 37. Právoplatné rozhodnutie SK/0099/99/2021 26.11.2021 [pdf, 396 kB]
 38. Právoplatné rozhodnutie SK/0070/99/2021 26.11.2021 [pdf, 304 kB] 
 39. Právoplatné rozhodnutie SK/0103/99/2021 01.12.2021 [pdf, 288 kB]
 40. Právoplatné rozhodnutie SK/0087/99/2021 26.11.2021 [pdf, 324 kB]
 41. Právoplatné rozhodnutie SK/0063/99/2021 11.10.2021 [pdf, 184 kB]
 42. Právoplatné rozhodnutie SK/0289/99/2019 14.10.2021 [pdf, 338 kB]
 43. Právoplatné rozhodnutie SK/0258/99/2019 13.10.2021 [pdf, 336 kB]
 44. Právoplatné rozhodnutie SK/0101/99/2020 10.11.2021 [pdf, 236 kB]
 45. Právoplatné rozhodnutie SK/0229/99/2019 26.11.2021 [pdf, 536 kB]
 46. Právoplatné rozhodnutie SK/0105/99/2018 28.09.2021 [pdf, 480 kB]
 47. Právoplatné rozhodnutie SK/0127/99/2019 30.09.2021 [pdf, 356 kB]
 48. Právoplatné rozhodnutie SK/0414/99/2019 19.11.2021 [pdf, 404 kB]
 49. Právoplatné rozhodnutie SK/0091/99/2020 15.10.2021 [pdf, 208 kB]
 50. Právoplatné rozhodnutie SK/0128/99/2021 08.10.2019 [pdf, 156 kB]
 51. Právoplatné rozhodnutie SK/0487/99/2019 06.11.2021 [pdf, 352 kB]
 52. Právoplatné rozhodnutie SK/0525/99/2018 16.10.2021 [pdf, 184 kB]
 53. Právoplatné rozhodnutie SK/0445/99/2019  27.12.2021 [pdf, 536 kB]
 54. Právoplatné rozhodnutie SK/0119/99/2021  04.01.2022 [pdf, 536 kB]
 55. Právoplatné rozhodnutie SK/0188/99/2019 12.01.2022 [pdf, 166 kB]