Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Tabakové a súvisiace výrobkyTabakové výrobky

Tabakové výrobky

Oznamovacia povinnosť – tabakové výrobky, elektronické cigarety a plniace fľaštičky

V zmysle § 18 ods. 1 – 5 zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„(1) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zapojená do cezhraničného predaja tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek nesmie zásobovať takými výrobkami spotrebiteľov v členských štátoch, v ktorých je takýto predaj zakázaný.(2) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zapojená do cezhraničného predaja na diaľku spotrebiteľom nachádzajúcim sa v niektorom členskom štáte je povinná oznámiť túto skutočnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ nachádza. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom mimo členského štátu je povinná sa zaregistrovať na príslušnom orgáne v členskom štáte, v ktorom sa skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ nachádza.
(3) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa odsekov 1 a 2 je povinná predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii doklady o:

a) obchodnom mene a mieste podnikania alebo sídla, z ktorého sa tabakové výrobky, elektronické cigarety a plniace fľaštičky budú dodávať,
b) dátume začatia činnosti spočívajúcej v ponúkaní tabakových výrobkov na cezhraničný predaj na diaľku,
c) adrese webového sídla používaného na tento účel.

(4) Slovenská obchodná inšpekcia sprístupní zoznam všetkých maloobchodných predajní zaregistrovaných podľa odseku 2.

(5) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže začať uvádzať tabakové výrobky, elektronické cigarety a plniace fľaštičky na trh prostredníctvom cezhraničného predaja na diaľku na základe potvrdenia o registrácii od Slovenskej obchodnej inšpekcie.“

Uvedené oznámenie (doklady) poskytne fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zapojená do cezhraničného predaja na diaľku Slovenskej obchodnej inšpekcii e-mailom na adresu: oos@soi.sk.

Uvedené oznámenie môže fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zapojená do cezhraničného predaja na diaľku poskytnúť Slovenskej obchodnej inšpekcii aj zaslaním do elektronickej schránky Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Predaj tabakových výrobkov a elektronických cigariet na diaľku je v Slovenskej republike možný len v prípade, ak predajca používa systém overovania veku, pomocou ktorého možno v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov, a poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní.

 Por. č.  Obchodné meno Miesto podnikania / sídlo   Web  Dátum oznámenia
 1.      e-smoke, s.r.o.      Švabinského 3, 851 01 Bratislava      www.e-smoke.sk

   07.09.2020 

 2.

     Evapify, s.r.o.

     Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava

     www.evapify.sk

   17.04.2023

 3.

    FAMILY-MARKET s. r. o.

     Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda

     www.family-market.sk

   05.06.2023

 4.

     DEGUSTID s. r. o. 

     Štvrť M. R. Štefánika 2476/17, 984 01  Lučenec    

     www.tabakovo.sk

   14.08.2023

 5.

     DORIMWEB s.r.o.

     K. Thalyho 45/18, 945 01 Komárno
     www.vapezone.sk

   05.09.2023

 6.

    Pufup s.r.o.

     Esterházyovcov 1554/27, 924 01 Galanta

    www.pufup.com

   20.10.2023

 7.

    Swisscbdpower  s.r.o.      

     Esterházyovcov 1554/27, 924 01 Galanta

     www.swisscbdpower.sk, www.swisscbdpower.cz, www.bugattivape.sk

   20.10.2023

8.

    JRJ Company s.r.o.     

    Budatínska 16, 851 06 Bratislava - Petržalka

    www.vapeshoponline.sk

   28.05.2024

9.

   Swisscbdpower s. r. o.

    Esterházyovcov 1554/27, 924 01 Galanta

   www.bugatticlub.sk

  30.05.2024