SOI Slovenská obchodná inšpekciaOrganizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prievozská 32   
P. O. BOX 29
827 99 Bratislava 


Ústredná riaditeľka SOI
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová

sekretariát ústrednej riaditeľky
tel. č. 02/58 27 21 03, 02/58 27 21 40
fax č. 02/53 41 49 96
helena.molekova@soi.sk 

Kancelária ústrednej riaditeľky SOI
tel. č. 02/58 27 21 62, 02/58 27 21 64

Tlačová hovorkyňa ÚI SOI pre styk s médiami
Ing. Danuša Krkošová
tel. č. 02/58 27 21 60
danusa.krkosova@soi.sk 

Odbor ochrany spotrebiteľa
Pokiaľ ste informácie o reklamačnom konaní nenašli TU zavolajte na tel. č. 02/58 27 21 32
tel. č. 02/58 27 21 30 – kategorizácia ubytovacích zariadení, zákon o cenách, cestovné kancelárie
tel. č. 02/58 27 21 17 – nariadenie REACH, chemické látky a prípravky, biocídne výrobky, detergenty, prekurzory výbušnín
tel. č. 02/58 27 21 59 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, práva cestujúcich v leteckej, vlakovej, lodnej a autobusovej doprave
tel. č. 02/58 27 21 33 – vyúčtovanie bytov, dozor nad službami mobilných operátorov v rozsahu kompetencií SOI, predaj mimo prevádzkových priestorov (“šmejdi“), zákon o ochrane nefajčiarov, nevyžiadaná reklama (spam), textilné výrobky, obuv

Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov
/Otázky zhody určených výrobkov, bezpečnosť výrobkov/
tel. č. 02/58 27 21 36 - osobné ochranné prostriedky, zábavná pyrotechnika, zariadenia detských ihrísk, zapaľovače, olejové lampy, športové kolobežky, výrobky zameniteľné s potravinami (napodobeniny), dekoratívne olejové lampy, nafukovacie hracie vybavenia, sviečky,
tel. č. 02/58 27 21 37 – domáce spotrebiče, biela technika, el. náradie, ručné prenosné náradie a iné elektrospotrebiče,
tel. č. 02/58 27 21 46 – hračky, výrobky určené pre starostlivosť o deti, detské zábrany, fitnes zariadenia,
tel. č. 02/58 27 21 45 – diskové kolesá, detské autosedačky, pneumatiky, iné autosúčasti,
tel. č. 02/58 27 21 74 – stavebné výrobky, rekreačné plavidlá, plynové spotrebiče, tlakové zariadenia

osobitná telefonická informačná linka o nebezpečných výrobkoch
0850 11 19 37

Odbor metodiky energetickej inšpekcie
tel. č. 02/58 27 21 81 - 02/58 27 21 84

Námestník úseku právnych služieb, medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov
Mgr. Ján Sivák

tel. č. 02/58 27 21 20 

Ekonomická námestníčka
Mgr. Margita Bednářová

tel. č. 02/58 27 21 57

Odbor vnútornej kontroly
tel. č. 02/58 27 21 44, 02/58 27 21 13   

Právny odbor  
tel. č. 02/58 27 21 21, 02/58 27 21 24, 02/58 27 21 26, 02/58 27 21 47

Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
tel. č. 02/58 27 21 23, 02/58 27 21 41 

Osobný úrad
tel. č. 02/58 27 21 51, 02/58 27 21 52

Odbor Štátnej pokladnice
tel. č. 02/58 27 21 57, 02/58 27 21 61

Odbor správy majetku
tel. č. 02/58 27 21 10

Odbor vymáhania pohľadávok
tel. č. 02/58 27 21 50, 02/58 27 21 53, 02/58 27 21 54

Inšpektoráty SOI

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1   
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B - 89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 01  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 051/772 15 97, fax. č. 051/772 15 96

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95