SOI Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Portál www.soi.sk dosiahol na základe monitorovania štandardov pre informačné systémy verejnej správy v roku 2013 rating prístupnosti 95,1 %, čo znamená, že dosahuje vysokú úroveň prístupnosti.

Grafický dizajn portálu, ktorý získal v monitorovaní najvyšší rating prístupnosti je dnes už neverejný. Nová grafická úprava portálu zachováva všetky štandardy rovnako ako predošlá.

Portál je prístupný po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Veľkosť písma je definovaná v relatívnych jednotkách a text je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.Portál je navrhnutý ako responzívny, teda rozloženie prvkov sa prispôsobuje veľkosti zariadenia, na ktorom je stránka prezeraná.  

Portál bol validovaný aj službou W3C pre XHTML 1.0 Transitional. Portál zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.


Web sídlo je spracované v redakčnom systéme AlejTech CMS spoločnosti AlejTech, spol. s r.o.