SOI Pracovné ponukyVýberové konania na voľné ŠZM

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta

Vyhlásené výberové konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejňované prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy.

Slovenská obchodná inšpekcia má v súčasnosti voľné štátnozamestnanecké miesta:
- Odborný radca v Kancelárii ÚR SOI na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave, stála štátna služba – VK/2018/7583
- Hlavný radca pre vybavovanie podnetov na Inšpektoráte SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, v dočasnej štátnej službe na zastupovanie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky – VK/2018/7585

Bližšie informácie o uvedených štátnozamestnaneckých miestach ako i o výberových konaniach sú uvedené na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList