SOI Pracovné ponukyVýberové konania na voľné ŠZM

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta

   Slovenská obchodná inšpekcia má v súčasnosti voľné štátnozamestnanecké miesta:

  • Štátny radca – Právnik II. ÚI SOI na Ústrednom inšpektoráte SOI so sídlom v Bratislave, v dočasnej štátnej službe na zastupovanie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky – VK/2019/1197
  • Štátny radca – Metodik pre energetickú inšpekciu na Ústrednom inšpektoráte SOI so sídlom v Bratislave, v stálej štátnej službe – VK/2019/1199

    Bližšie informácie o uvedených štátnozamestnaneckých miestach ako i o výberových konaniach sú uvedené na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList