Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIEurópsky sociálny fond

Európsky sociálny fond

ecdlecdl

Názov Dátum
Úspešnosť testovania ECDL Štart [XLS, 22 kB]
13.12.06
ECDL Štart [RTF, 209 kB]
13.12.06
o grante z ESF [PDF, 238 kB]
13.07.06
O programe European Computer Driving Licence

European Computer Driving Licence (ďalej ECDL) je kvalifikačný program na získanie a preukázanie digitálnej gramotnosti (t.j. vedomostí a zručností potrebných pre efektívne využívanie IKT). Odborným garantom programu je európska asociácia informatických spoločností CEPIS. Kvalifikačný program ECDL je založený na ECDL štandarde, t.j. na jednotnom schválenom okruhu základných vedomostí a zručností potrebných pre efektívne používanie IKT a na predpísanom spôsobe preukázania vedomostí a zručností. Okruh vedomostí a zručností, sylabus, je softvérovo a hardvérovo nezávislý a pre všetkých uchádzačov rovnaký.

Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval medzinárodne stanovené kvalifikačné testy, v ktorých preukázal, že rozumie základným pojmom z oblasti IKT a spĺňa minimálne znalostné kritériá pre prácu s počítačom a počítačovými aplikáciami. ECDL, ako medzinárodne uznávaný certifikát, vytvára jednotnú platformu pre preukazovanie (a porovnávanie) vedomostí z oblasti IKT, umožňuje mobilitu a širšie uplatnenie držiteľov certifikátu ECDL na trhu práce, zvyšuje motiváciu zamestnancov k využívaniu moderných technológií a v konečnom dôsledku vytvára aj tlak na efektívne a merateľné zhodnocovanie investícií do oblasti IKT.

13.07.06