Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI KontaktOsobitná informačná linka

Osobitná informačná linka

V rámci realizácie Stratégie prevencie kriminality Ministerstva hospodárstva SR na roky 2003 - 2006, ktorá vyplynula z uznesenia vlády SR, Slovenská obchodná inšpekcia pristúpila ku skvalitneniu systému informovanosti občanov o nebezpečných výrobkoch na vnútornom trhu a k zvýšeniu účinnosti kontroly prieniku nebezpečného a zdravotne závadného tovaru a výrobkov, ktoré by mohli predstavovať ohrozenie záujmu spotrebiteľov.

Za tým účelom, podľa výskytu nebezpečných výrobkov na trhu a aktuálnosti informuje SOI spotrebiteľskú verejnosť prostredníctvom médií a zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu informácií o nebezpečných výrobkoch na internetovej stránke - www.soi.sk tak, aby spotrebiteľ mal možnosť takého výrobky jednoznačne identifikovať.

Pre spotrebiteľov, ktorí nemajú prístup na internet bola od 1.8.2003 zriadená na Ústrednom inšpektoráte SOI osobitná telefonická informačná linka

- 0850 111 937 -

na ktorej budú počas pracovnej doby t. zn. od 7,30 hod. do 15,30 hod. poskytované informácie o nebezpečných výrobkoch. Volanie z celej SR je v cene miestneho hovoru.