SOI Informácie pre verejnosťPodnikateľské prostredie

Podnikateľské prostredie

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 51 zo 6. februára 2019 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III. zverejňuje Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webovom sídle informácie, súvisiace s opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia III.