Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Práva cestujúcichPráva cestujúcich v lodnej doprave

Práva cestujúcich v lodnej doprave

Správa národného orgánu presadzovania Nariadenia za roky 2019-2022- [pdf, 919 kB] 

 

Práva cestujúcich v lodnej doprave

zdroj: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_sk.htm

Vedeli ste, že pri cestovaní loďou v rámci EÚ máte isté práva?

V prvom rade vám pri kúpe lístka nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete.

Okrem toho máte práva aj v prípade nečakaných udalostí. Napríklad, ak dôjde k meškaniu alebo zrušeniu lodného spojenia a vy nemôžete nastúpiť na palubu ...
... tieto práva si môžete uplatniť v prípade, ak cestujete:

 • z prístavu v EÚ s ktorýmkoľvek dopravcom,
 • do prístavu v EÚ s ktorýmkoľvek dopravcom.

Tieto práva sa nevzťahujú na:

 • lode určené na prepravu menej ako 13 cestujúcich,
 • lode s 3-člennou alebo menšou posádkou,
 • veľmi krátke plavby (menej ako 500 m jednosmerne),
 • väčšinu historických lodí,
 • exkurzie a vyhliadkové plavby – ak neposkytujú ubytovacie kapacity alebo ak ubytovanie na palube netrvá dlhšie ako 2 noci.

Zrušenie alebo meškanie

Bez ohľadu na to, či vaše spojenie mešká alebo bolo zrušené, máte počas čakania nárok na primerané a včasné informácie o situácii.

V prípade zrušenia plavby alebo omeškania, ktoré trvá viac ako 90 minút, vám musia ponúknuť:

 • vrátenie ceny lístka, poprípade bezplatnú cestu späť do pôvodného miesta nástupu na loď – napríklad, ak z dôvodu meškania už nemôžete naplniť účel svojej cesty,
 • bezplatnú prepravu do konečnej destinácie za porovnateľných podmienok v najbližšom možnom termíne.

V prípade, že sa váš odchod omešká o viac ako 90 minút, vo väčšine prípadov máte takisto nárok na:

 • jedlo a občerstvenie – primerané k dĺžke čakania,
 • ubytovanie – ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň.

Ak je príchod do miesta vašej destinácie posunutý o viac ako 1 hodinu, máte nárok na finančnú náhradu. V závislosti od dĺžky meškania vám vzniká nárok na náhradu vo výške 25 % až 50 % ceny lístka.

Dopravca nie je povinný zaplatiť finančnú náhradu, ak loď mešká z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo prírodnej katastrofy.

Sťažnosti

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť dopravcovi do 2 mesiacov od dátumu, kedy uvedená udalosť nastala. Dopravca má 1 mesiac na to, aby sa k sťažnosti vyjadril, pričom konečnú odpoveď vám musí poslať do 2 mesiacov od prijatia vašej sťažnosti.

Ak nie ste spokojní s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať vnútroštátny dozorný orgán TU.

Nehody na mori

Ak v dôsledku nehody na mori utrpíte zranenia, máte nárok žiadať dopravcu alebo jeho poisťovňu o náhradu. V prípade úmrtia môžu o náhradu žiadať vaši dediči.
Nárok na náhradu od dopravcu máte aj vtedy, ak pri nehode na mori dôjde k strate alebo poškodeniu vašej batožiny, vášho vozidla alebo iného majetku.

V prípade osôb so zníženou pohyblivosťou bude náhrada za stratený alebo poškodený vozíček alebo iné podobné vybavenie na zabezpečenie pohyblivosti predstavovať plnú cenu výmeny alebo opravy.

Dopravca je povinný zaplatiť zálohovú platbu na pokrytie bezprostredných finančných potrieb v prípade zranenia alebo úmrtia spôsobeného v dôsledku:

 • stroskotania
 • prevrhnutia
 • zrážky
 • nabehnutia lode na plytčinu
 • výbuchu alebo požiaru na lodi
 • poruchy lode

Sťažnosti

Žiadosť o náhradu škody za stratu alebo poškodenie osobného majetku počas nehody na mori môžete predložiť súdu v krajine, v ktorej:

 • má dopravca svoje hlavné miesto podnikania alebo trvalý pobyt, alebo
 • sa nachádza vaše miesto začatia alebo skončenia prepravy, alebo
 • máte trvalý pobyt – za predpokladu, že dopravca má v tejto krajine svoje miesto podnikania a podlieha jej právnemu systému alebo
 • bola uzavretá cestovná zmluva – za predpokladu, že dopravca má v tejto krajine svoje miesto podnikania a podlieha jej právnemu systému.
O strate alebo poškodení batožiny musíte písomne informovať dopravcu ešte pred vylodením alebo vydaním batožiny, najneskôr však do 15 dní od dátumu vylodenia alebo vydania batožiny. V opačnom prípade strácate nárok na náhradu.
Vo všeobecnosti musíte svoj nárok uplatniť na súde do 2 rokov od udalosti, avšak začatie plynutia tejto lehoty sa môže líšiť v závislosti od okolností straty/poškodenia.