SOI /Archív SOI /Výsledky kontrol SOI

Výseldky kontrol SOI - archív

1
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol SOI pri zavedení meny euro za mesiac január 2009 (rtf); tabuľky (xls); grafy (xls)

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol SOI - prechod na euro

 Výsledky kontrol SOI pri prechode na EURO od 01. 01. 2009 – 16. 01. 2009 (rtf); tabuľka 1 (xls); tabuľka 2 (xls); tabuľka 4 (xls)

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol SOI pri prechode na euro za mesiac december (rtf); tabuľky (xls); grafy (xls)

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol SOI

 Zhodnotenie výsledkov kontrol SOI pri prechode na euro od 24. 08. 08 – 31. 12. 2008 (rtf); tabuľky (xls); grafy (xls)

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol SOI pri prechode na euro od 01. 12. 2008 – 14. 12. 2008 (rtf), tabuľky (xls); grafy (xls)

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Kontrola magnetických hračiek

V súvislosti s magnetmi v hračkách sa objavilo závažné riziko, ktoré sa zistilo na základe viacerých úrazov detí na celom svete...

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol

Zhodnotenie výsledkov kontrol pri prechode na euro za mesiac november [RTF];
tabuľky [XLS]; grafy [XLS]
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol

Informácia z kontroly o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov (rtf)
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol

Zhodnotenie výsledkov kontrol pri prechode na euro za obdobie 01. 11. 2008 - 16. 11. 2008 (rtf); tabuľky (xls); grafy (xls)
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol

Zhodnotenie výsledkov kontrol pri prechode na euro za obdobie od 24. 08. 2008 - 31. 10. 2008 (rtf) - sumárne tabuľky (xls); tabuľky podľa okresov (xls); grafy (xls)
1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.