Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyJednotný trh EÚ - systém Safety Gate/ RAPEX

Jednotný trh EÚ - systém Safety Gate/ RAPEX

Európska komisia prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií Safety Gate/RAPEX, ustanoveného čl. 12 smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, dostáva každý deň od vnútroštátnych orgánov členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru upozornenia o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nájdených na ich trhoch – do systému sa povinne hlásia všetky nebezpečné výrobky s výnimkou potravín, liekov a zdravotníckych pomôcok. V upozorneniach sa uvádzajú informácie o druhu zistených výrobkov, rizikách, ktoré tieto výrobky predstavujú, ako aj opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabrániť ich ďalšiemu sprístupňovaniu na trhu.

Systém Safety Gate/RAPEX pomáha predchádzať výskytu a obmedzeniu distribúcie nebezpečných výrobkov na trhu Európskej únie s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Výrobky, ktoré sa považujú za nebezpečné na základe rozhodnutia orgánu dohľadu nad trhom v jednom členskom štáte, považujú za nebezpečné aj orgány dohľadu nad trhom v ostatných členských štátoch. Vďaka tomu možno prijímať primerané nadväzujúce opatrenia a odstraňovať takéto výrobky z jednotného trhu Európskej únie.

Orgány dohľadu nad trhom na základe upozornení zo systému Safety Gate/RAPEX sú povinné vykonávať kontroly, či sa príslušné nebezpečné výrobky vyskytujú na ich trhoch. Prehľad kompetentných vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom, zodpovedných za bezpečnosť jednotlivých sortimentných skupín výrobkov v rámci Slovenskej republiky, je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré je zodpovedné za prevádzku systému na národnej úrovni.

Webové sídlo Safety Gate
Týždenné správy s najnovšími upozorneniami o nebezpečných nepotravinových výrobkoch zverejňuje Európska komisia na webovom sídle Safety Gate, ktoré je dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Verejné rozhranie umožňuje širokej verejnosti, vrátane spotrebiteľov, ako aj hospodárskych subjektov, aby boli informovaní o opatreniach v súvislosti s nebezpečnými výrobkami, ktoré sa nachádzajú na vnútornom trhu Európskej únie.

safety gate logo 

Ak chcete dostávať týždenný zoznam najnovších uverejnených upozornení na základe vašich preferencií, prihláste sa na odber týždenných správ prostredníctvom e-mailu alebo vyhľadajte upozornenia podľa vybraných kritérií. Tieto, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti výrobkov v EÚ môžete nájsť na domovskej stránke Safety Gate.

Problematika všeobecnej bezpečnosti výrobkov vo vzťahu k systému na výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch Safety Gate/RAPEX, je v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky zahrnutá v zákone č. 281/2023 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.