SOI /Archív SOI /Rady podnikateľom

Rady podnikateľom - archív

1

Výsledky hodnotenia bezpečnosti svietidiel pre deti

 Výsledky hodnotenia bezpečnosti svietidiel pre deti [RTF, 49 kB]

Výsledky hodnotenia vlastností nabíjačiek mobilných telefónov

Výsledky hodnotenia vlastností nabíjačiek mobilných telefónov [RTF, 40 kB]

Práva a povinnosti inšpektora a podnikateľa pri kontrole

Kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so stavom predpísaným, to znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu...

Uvádzanie na trh a predaj zapaľovačov

 Uvádzanie na trh a predaj zapaľovačov [RTF, 46 kB]

Príklad zapaľovačov, ktoré nie sú zábavné

 Príklad zapaľovačov, ktoré nie sú zábavné [RTF, 354 kB]

Príklad zábavných zapaľovačov 2. časť

 Príklad zábavných zapaľovačov 2. časť [RTF, 493 kB]

Príklad zábavných zapaľovačov

 Príklad zábavných zapaľovačov [RTF, 774 kB]

Rizikovosť textilných výrobkov pre deti do 36 mesiacov

Pozor na uvoľňujúce sa malé súčasti textilných výrobkov pre deti do 3.rokov veku

Vzhľadom k zaručeniu bezpečnosti najrizikovejšej skupiny spotrebiteľov - detí do 36 mesiacov /3 rokov/ upozorňujeme na rizikovosť pre ne určených textilných výrobkov rôzneho účelu použitia, ktoré sú zdobené rôznymi súčasťami malých rozmerov ako sú napr. flitre, korálky, náševky a pod...

Výsledky hodnotenia vlastností elektrických svietiacich reťazcov

  Výsledky hodnotenia vlastností elektrických svietiacich reťazcov (rtf)

Upozornenie verejnosti na nekalé obchodné praktiky

Upozorňujeme verejnosť (organizácie a podnikateľov) na nekalé obchodné praktiky zahraničnej spoločnosti Euro Business Guide z Holandska (EBG)

1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.