SOI Archív SOIRady podnikateľom

Rady podnikateľom - archív

1
5. 5. 2008

Práva a povinnosti inšpektora a podnikateľa pri kontrole

Kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so stavom predpísaným, to znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu... Kategória: Rady podnikateľom
7. 1. 2008

Rizikovosť textilných výrobkov pre deti do 36 mesiacov

Pozor na uvoľňujúce sa malé súčasti textilných výrobkov pre deti do 3.rokov veku

Vzhľadom k zaručeniu bezpečnosti najrizikovejšej skupiny spotrebiteľov - detí do 36 mesiacov /3 rokov/ upozorňujeme na rizikovosť pre ne určených textilných výrobkov rôzneho účelu použitia, ktoré sú zdobené rôznymi súčasťami malých rozmerov ako sú napr. flitre, korálky, náševky a pod...

Kategória: Rady podnikateľom
1