SOI Práva cestujúcichPráva cestujúcich v železničnej doprave

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do 1 mesiaca. 

Ak nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej sťažnosti, môžete kontaktovať Dopravný úrad

Práva cestujúcich v železničnej doprave sú upravené na http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_sk.htm