SOI Archív SOIRady spotrebiteľovi

Rady spotrebiteľovi - archív

1
22. 12. 2008

Výsledky hodnotenia vlastností vianočných svietiacich reťazcov

Slovenská obchodná inšpekcia odobrala na overenie podozrenia z nebezpečnosti 18 druhov vianočných svietiacich reťazcov. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že 10 druhov výrobkov nevyhovelo v plnení informačných povinností a technickým požiadavkám. Všetky nevyhovujúce výrobky boli označené značkou zhody CE... Kategória: Rady spotrebiteľovi
1