SOI /Archív SOI /Rady spotrebiteľovi

Rady spotrebiteľovi - archív

1

Výsledky hodnotenia vlastností vianočných svietiacich reťazcov

Slovenská obchodná inšpekcia odobrala na overenie podozrenia z nebezpečnosti 18 druhov vianočných svietiacich reťazcov. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že 10 druhov výrobkov nevyhovelo v plnení informačných povinností a technickým požiadavkám. Všetky nevyhovujúce výrobky boli označené značkou zhody CE...

Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru od 01. 11. 2008 do 30.04.2014

Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru od 01. 11. 2008 (rtf)

Napájacie zdroje do PC - súhrnná informácia

Súhrnná informácia o zisteniach pri predaji napájacích zdrojov do PC (rtf)

Jednotlivé nebezpečné výrobky boli priebežne uverejňované

Informácia pre spotrebiteľov - zapaľovače

Rady pre spotrebiteľov (rtf)
Uvádzanie na trh a predaj zapaľovačov (rtf)
Príklad zábavných zapaľovačov (rtf), 2. časť (rtf)
Príklad zapaľovačov, ktoré nie sú zábavné (rtf)

Predaj dekódovacích kariet k satelitom

Predaj dekódovacích kariet k satelitom (rtf)

Elektrické svietiace reťazce

Čo by si mal spotrebiteľ všímať pri nákupoch vianočných elektrických svietiacich reťazcov (rtf) - doplnené 26. 11. 2008

Dôležité upozornenie - rizikovosť textilných výrobkov

Dôležité upozornenie - rizikovosť textilných výrobkov pre deti do 36 mesiacov (rtf)

Rady spotrebiteľom

Stanovisko MH SR a SOI k viazaniu predaja tovaru a poskytovaniu služieb (rtf)

Reklamačné konanie v cestovných kanceláriách

Reklamačné konanie v cestovných kanceláriách (rtf) - novelizované 01. 11. 2008

Uplatňovanie reklamácie na mobilné telefóny a s nimi spojené služby

Uplatňovanie reklamácie na mobilné telefóny a s nimi spojené služby (rtf) - novelizované od 01.11.2008
1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.