SOI Archív SOIRady spotrebiteľovi

Rady spotrebiteľovi - archív

1
22. 12. 2008

Výsledky hodnotenia vlastností vianočných svietiacich reťazcov

Slovenská obchodná inšpekcia odobrala na overenie podozrenia z nebezpečnosti 18 druhov vianočných svietiacich reťazcov. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že 10 druhov výrobkov nevyhovelo v plnení informačných povinností a technickým požiadavkám. Všetky nevyhovujúce výrobky boli označené značkou zhody CE... Kategória: Rady spotrebiteľovi
8. 2. 2000

Praktické rady pri kúpe dámskeho kombiné

  • Prezrite si vybraný výrobok ešte pred kúpou v rozprestretom stave, či nevykazuje chyby materiálu alebo šitia, ktoré Vám rušia zrakový vnem.
  • Skontrolujte si údaje značené na výrobku, hlavne symboly ošetrovania, ktoré musia byť vyznačené na jeho etikete všitej z rubu, spravidla do bočného šva...
Kategória: Rady spotrebiteľovi
1