SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

20. 3. 2020

Nakupovanie cez internet - upozornenie pre spotrebiteľov

Slovenská obchodná inšpekcia žiada spotrebiteľov o zvýšenú obozretnosť pri internetových nákupoch v súčasnosti nedostatkových tovarov (dezinfekčné gély, ochranné rúška a pod.)...

Kategória: Informácie pre verejnosť
18. 3. 2020

Oznámenie spotrebiteľskej a podnikateľskej verejnosti

V súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, Slovenská obchodná inšpekcia dňom 13.3.2020 pracuje v obmedzenom krízovom režime. Vaše podnety, žiadosti o radu a telefonické dopyty budú vybavované priebežne. Podnety, ktoré by si vyžadovali priamy výkon kontroly v kamenných prevádzkach nebudú prešetrované vzhľadom k všeobecne známym skutočnostiam... 

Kategória: Informácie pre verejnosť
16. 3. 2020

Mimoriadne opatrenia vlády SR - vplyv na reklamačné lehoty

Dňa 12. 03. 2020 vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadne opatrenia v SR z dôvodu možného šírenia koronavírusu COVID-19 na dobu min. 2 týždne (t. j. od 13. 03. do 30. 03. 2020)…

Kategória: Informácie pre verejnosť
10. 3. 2020

Odstúpenie od zmluvy o zájazde (koronavírus) - doplnenie informácie

Na základe zvýšeného množstva telefonátov od spotrebiteľov, ktorí majú zakúpený zájazd do zahraničia a informujú sa o svojich možnostiach ohľadom prípadného odstúpenia od zmluvy o zájazde z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu, Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila dňa 10.03.2020 informáciu pre spotrebiteľov, ktorú dopĺňa nasledovne… 


Kategória: Informácie pre verejnosť
9. 3. 2020

O Z N A M


V súvislosti so šírením koronavírusu, Slovenská obchodná inšpekcia ruší stránkové hodiny na jednotlivých inšpektorátoch a ústrednom inšpektoráte. Podnety na vykonanie kontroly budú prijímané len poštovou prepravou, elektronickou formou alebo telefonicky.
SOI nebude prijímať podnety podávané osobne!

Uvedené opatrenie platí do odvolania.

 

Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 2. 2020

Upozornenie na internetový obchod www.huglo.sk - doplnenie

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní týkajúcich sa internetovej stránky www.huglo.sk. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom...

 

  

Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 2. 2020

Geoblocking - nové pravidlá

Dňa 01. 11. 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o geoblockingu)…


Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 1. 2020

Oznámenie - nahlasovanie úrazov na detských ihriskách

SOI ako orgán dohľadu nad detskými ihriskami v zmysle zákona č. 371/2019 Z. z. základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiada o zasielanie úrazov spôsobených na detskom ihrisku cez „systém ECHO - nahláste riziko“.
Kategória: Informácie pre verejnosť
21. 1. 2020

Desatoro pre spotrebiteľov pri kúpe hračiek a starostlivosti o ne

  Pri kúpe hračiek a starostlivosti o ne spotrebiteľom odporúčame nasledovné desatoro:

  1. Pri kúpe hračky si skontrolujte označenie CE
  2. Skontrolujte, či je hračka vhodná pre dieťa (napr. 12 m+, nevhodné pre deti do 3 rokov...)
  3. Buďte zvlášť opatrní pri hračkách pre deti do troch rokov
  4. Dajte si pozor na malé deti, ktoré sa hrajú s hračkami starších súrodencov…
Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 1. 2020

Oznámenie

Vážená verejnosť,

z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny pre miesto Bajkalská 21/A, Bratislava, ktoré je sídlom Ústredného inšpektorátu SOI a Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, nebudú dňa 22. 01. 2020 dostupné telefonické a elektronické služby, ako aj osobné podávanie spotrebiteľských podnetov.

 
Kategória: Informácie pre verejnosť