SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

30. 4. 2020

Oznámenie k rozsahu služieb poskytovaných e-shopmi počas pandémie

V súvislosti s mimoriadnou situáciou ohľadom pandémie koronavírusu a jej vplyvom na plnenie povinností podnikateľských subjektov voči spotrebiteľom požiadala Slovenská obchodná inšpekcia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o stanovisko k výkladu výnimiek zo zákazu otvorenia maloobchodných prevádzok, konkrétne k prevádzkam internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb...

Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 4. 2020

Odporúčanie pre správcov bytových domov

V súvislosti s množiacimi sa otázkami od správcov bytových domov, ktoré sa týkajú spôsobu doručenia správy o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu a vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome vlastníkom bytov a nebytových priestorov s termínom do 31. 5. 2020 bude Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrolách uznávať nasledovné spôsoby doručenia…
Kategória: Informácie pre verejnosť
23. 4. 2020

Upozornenie pre spotrebiteľov - internetový obchod www.zozu.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala začiatkom roka 2020 niekoľko podaní proti prevádzkovateľovi internetovej stránky www.zozu.sk. Ide o ďalšiu z internetových stránok, pred ktorými SOI už dlhšiu dobu varuje spotrebiteľov. Hlavný dôvod je, že z obsahu týchto stránok nie je jednoznačne zrejmé, kto je predávajúci, teda s kým spotrebiteľ uzatvára zmluvu a voči komu môže uplatňovať svoje práva…
Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 4. 2020

Upozornenie na internetový obchod (www.lunzo.cz) www.lunzo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní proti internetovej galérii www.lunzo.sk. 
Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť Lunzo s.r.o. so sídlom Houškova 21, 326 00 Plzeň, Česká republika, ktorá predmetnú stránku označuje ako internetovú galériu, prostredníctvom ktorej predávajú výrobky zahraniční predávajúci, so sídlom v Číne alebo v Singapure…
Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 4. 2020

Oznámenie

Vážená verejnosť,

z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny pre miesto Bajkalská 21/A, Bratislava, ktoré je sídlom Ústredného inšpektorátu SOI a Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, nebudú dňa 22. 04. 2020 dostupné telefonické a elektronické služby.


Kategória: Informácie pre verejnosť
2. 4. 2020

Upozornenie na internetový obchod www.shopolo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky prevádzkovateľa internetového obchodu www.shopolo.sk. Ako vyplýva z doručených spotrebiteľských podaní, po objednaní dezinfekčného prostriedku na ruky bolo spotrebiteľom doručené balenie obsahujúce vodu, prípadne inú tekutinu…

Kategória: Informácie pre verejnosť
2. 4. 2020

Rizikové e-shopy - informatívny zoznam

Slovenská obchodná inšpekcia zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o internetových stránkach, ktoré považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov...

Kategória: Informácie pre verejnosť
24. 3. 2020

Povinnosti správcov bytových domov počas mimoriadnej situácie

 Vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadne opatrenia v SR z dôvodu možného šírenia koronavírusu COVID-19. Tieto opatrenia majú vplyv aj na plnenie povinností správcov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. K vybraným povinnostiam správcov odporúčame...

Kategória: Informácie pre verejnosť
23. 3. 2020

Legislatívne povinnosti podnikateľov - doplnenie 31.3.2020

V súčasnej neľahkej situácii v boji proti novému ochoreniu COVID19 v celej EÚ enormne rastie dopyt po dezinfekčných prostriedkoch ako sú antibakteriálne gély či prostriedky na dezinfekciu rôznych povrchov, materiálov alebo nábytku kvôli potrebe ničenia a zneškodňovania škodlivých mikroorganizmov (vírusy, baktérie)...

Kategória: Informácie pre verejnosť