Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

21. 11. 2016

Upozornenie na praktiky spoločnosti MIZA Autopoťahy s.r.o.

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, poukazujúcich na praktiky spoločnosti MIZA autopoťahy s.r.o., Rimavská Sobota. Uvedená spoločnosť ponúka spotrebiteľom autopoťahy formou predaja na diaľku.

Kategória: Informácie pre verejnosť
27. 10. 2016

Upozornenie týkajúce sa šnúr a sťahovacích šnúr v textilných výrobkoch určených pre deti

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na platnosť STN EN 14682 Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení. Špecifikácie (ďalej len „STN EN 14682“), ktorej predmetom je stanovenie podmienok, za ktorých sťahovacie šnúry textilných výrobkov nepredstavujú riziko. Tieto podmienky sa vzťahujú na textilné výrobky tak pre malé deti, ako aj staršie deti a mládež…
Kategória: Informácie pre verejnosť
10. 10. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o. so sídlom na ulici 9. mája 15 v Trnave. Zo spotrebiteľských podnetov vyplýva, že uvedená spoločnosť organizuje predajné akcie na základe pozvánok, doručovaných spotrebiteľom. Spoločnosť však Slovenskej obchodnej inšpekcii písomne neoznámila uskutočnenie žiadnej predajnej akcie napriek tomu, že ide o zákonom stanovenú povinnosť organizátora predajnej akcie…
Kategória: Informácie pre verejnosť
19. 8. 2016

Oznámenie pre verejnosť – SUNFLOWER TOURS s. r. o.

SUNFLOWER TOURS s. r. o. predložil Slovenskej obchodnej inšpekcii dňa 19. 08. 2016 Zmluvu o poistnej záruke v súvislosti s podnikaním vykonávaným subjektmi organizujúcimi turistické služby

Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 8. 2016

Informácia o kontrole ubytovania v súkromí Stella ***

Dňa 4. 8. 2016 bola na základe informácii z médií vykonaná kontrola inšpektormi SOI v spolupráci so zástupcami Slovenského národného strediska pre ľudské práva v prevádzke ubytovanie v súkromí Stella *** v Bratislave…
Kategória: Informácie pre verejnosť
3. 8. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov - kryptomeny

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky niektorých spoločností, ponúkajúcich tzv. kryptomeny. Podstatou uvedených praktík je nabádanie spotrebiteľov, ktorí sa do systému zapojili, na masívny nábor nových členov. Ide o jednu z hlavných čŕt pyramídových hier, pri ktorých sú členovia systému vyplácaní z investícií nových členov…

Kategória: Informácie pre verejnosť
25. 7. 2016

Uloženie predbežného opatrenia CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

Dňa 25. 07. 2016 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj doručil v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa predbežné opatrenie, ktorým spoločnosti Hechter Slovakia, spol. s r. o. nariaďuje zastavenie nekalej obchodnej praktiky spočívajúcej v uzatváraní zmlúv o obstaraní zájazdu na predaj vlastných zájazdov a v uvádzaní akejkoľvek formy informácie, že uvedená spoločnosť disponuje prostredníctvom poistnej zmluvy poistením pre prípad úpadku cestovnej kancelárii.

Zastavenie tejto obchodnej praktiky sa dotýka všetkých prevádzok a sídla uvedenej spoločnosti vrátane predaja na diaľku prostredníctvom akýchkoľvek webových stránok a to až do momentu, kedy by uvedená spoločnosť disponovala novou uzatvorenou zmluvou o poistení zájazdov pre prípad úpadku cestovnej kancelárii, alebo bankovou zárukou.

Kategória: Informácie pre verejnosť