Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

20. 3. 2017

Oznámenie - spoločnosť Dexcar Autovermietung UG so sídlom v Essene, SRN

Na základe spotrebiteľského podania a informácií, ktoré má SOI k dispozícii od dozorného orgánu v Taliansku, sa SOI obrátila na nemecký dozorný orgán so žiadosťou o zaslanie informácií o činnosti spoločnosti Dexcar Autovermietung UG so sídlom v Essene, Spolková republika Nemecko. Dôvodom žiadosti je preverenie podozrenia na vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej schémy…
Kategória: Informácie pre verejnosť
6. 2. 2017

Upozornenie pre spotrebiteľov - prieskum iBrainer

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na spotrebiteľský prieskum, realizovaný prostredníctvom dotazníka na webovej stránke…
Kategória: Informácie pre verejnosť
13. 12. 2016

Informácie pre podnikateľov - stavebné výrobky

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán trhového dozoru dáva do pozornosti hospodárskym subjektom, najmä výrobcom, ktorí vyrábajú a uvádzajú stavebné výrobky a na trh EÚ príručku „Označenie CE stavebných výrobkov krok za krokom“, ktorú vypracovala Európska komisia… 
Kategória: Informácie pre verejnosť
8. 12. 2016

Upozornenie na praktiky spoločnosti BALKONA, s.r.o.

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, smerujúcich proti spoločnosti BALKONA, s.r.o., Skalica. Spotrebitelia poukazujú najmä na nedodanie diela, nevrátenie zálohovej platby z dôvodu nedodržania dodacej lehoty a na nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote.

Kategória: Informácie pre verejnosť
21. 11. 2016

Upozornenie na praktiky spoločnosti MIZA Autopoťahy s.r.o.

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, poukazujúcich na praktiky spoločnosti MIZA autopoťahy s.r.o., Rimavská Sobota. Uvedená spoločnosť ponúka spotrebiteľom autopoťahy formou predaja na diaľku.

Kategória: Informácie pre verejnosť
27. 10. 2016

Upozornenie týkajúce sa šnúr a sťahovacích šnúr v textilných výrobkoch určených pre deti

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na platnosť STN EN 14682 Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení. Špecifikácie (ďalej len „STN EN 14682“), ktorej predmetom je stanovenie podmienok, za ktorých sťahovacie šnúry textilných výrobkov nepredstavujú riziko. Tieto podmienky sa vzťahujú na textilné výrobky tak pre malé deti, ako aj staršie deti a mládež…
Kategória: Informácie pre verejnosť
10. 10. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o. so sídlom na ulici 9. mája 15 v Trnave. Zo spotrebiteľských podnetov vyplýva, že uvedená spoločnosť organizuje predajné akcie na základe pozvánok, doručovaných spotrebiteľom. Spoločnosť však Slovenskej obchodnej inšpekcii písomne neoznámila uskutočnenie žiadnej predajnej akcie napriek tomu, že ide o zákonom stanovenú povinnosť organizátora predajnej akcie…
Kategória: Informácie pre verejnosť