SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

14. 1. 2016

Reklamácia výrobku vs. vrátenie tovaru bez udania dôvodu

V súvislosti s nedávnymi medializovanými nepresnými informáciami, týkajúcimi sa reklamačného konania a práva spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu si dovoľujeme opätovne upozorniť spotrebiteľov na nasledujúce skutočnosti…

Kategória: Informácie pre verejnosť
14. 12. 2015

Emisie CO2 a NOX – informácia pre majiteľov motorových vozidiel

V súvislosti s medializovanými informáciami o nezrovnalostiach v údajoch o emisiách oxidu uhličitého a NOx, týkajúcimi sa modelov vozidiel vyrábaných automobilkou Volkswagen AG upozorňujeme spotrebiteľov na nasledujúcu skutočnosť:

Kategória: Informácie pre verejnosť
14. 12. 2015

Spoločná kontrolná akcia ČOI a SOI

V dňoch 07. – 08. decembra 2015 sa na južnej Morave uskutočnila spoločná kontrolná akcia inšpektorov Českej obchodnej inšpekcie a Slovenskej obchodnej inšpekcie. Počas prvého dňa akcie boli prekontrolované tri reštauračné zariadenia a dve kontroly taxislužieb v centre Brna. V jednom reštauračnom zariadení bolo zistené nedodržanie miery u všetkých piatich objednaných alkoholických nápojov. Namiesto deklarovaných 40 ml bolo podaných v troch prípadoch len 36 ml, v jednom prípade 35 ml a v jednom prípade 38 ml. Tým predávajúci porušil § 3 českého zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ukladá povinnosť predávať výrobky v správnej miere a ich ceny správne účtovať.

Kategória: Informácie pre verejnosť
24. 11. 2015

Vychádzkovú obuv nahrádza v regáloch módna obuv

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšené množstvo podnetov, smerujúcich proti nedostatočnej kvalite obuvi, označenej ako „módna obuv“, ktorá sa po krátkej dobe nosenia úplne opotrebuje. To, že si zakúpil módnu obuv ako aj to, čo tento pojem vlastne znamená, sa spotrebiteľ dozvedá najčastejšie až pri uplatnení reklamácie (zvyčajne niekoľko týždňov od zakúpenia obuvi).

Kategória: Informácie pre verejnosť
6. 11. 2015

Upozornenie na konanie spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.

Slovenskej obchodnej inšpekcii boli doručené viaceré podania podnikateľských subjektov, smerujúce proti spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.. Z podaní je zrejmé, že podnikateľským subjektom sú zasielané elektronické faktúry za propagáciu spoločností, vystavené a schválené konateľom spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.. Dotknuté podnikateľské subjekty si však žiadne služby u spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o. neobjednali a s úhradou takýchto faktúr nesúhlasia.

Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 10. 2015

Oznámenie pre používateľov a predávajúcich bezpilotných lietajúcich prostriedkov

Dňa 19. 08. 2015 vyšlo rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Dané rozhodnutie je jedným z viacerých existujúcich právnych aktov, ktoré danú problematiku upravujú.

Kategória: Informácie pre verejnosť
18. 9. 2015

Zrušenie prevádzok firmy BAUMAX

V súvislosti s avizovanou informáciou o zrušení prevádzok firmy BAUMAX na Slovensku sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu obracajú spotrebitelia s dopytmi, ako to bude so zárukou po odchode BAUMAXu. Firma zatiaľ odpovedá na sociálnych sieťach len všeobecne, že záruka neprepadne, no nevedia ešte, ako sa bude uplatňovať.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov o ich práve v nadväznosti na ustanovenie § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, podľa ktorého pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

Bratislava 18. 09. 2015

Kategória: Informácie pre verejnosť
19. 8. 2015

Upozornenie pre spotrebiteľov - volania na AUDIOTEXTOVÉ ČÍSLA

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala nárast počtu spotrebiteľských podaní, týkajúcich sa poplatkov za volania na audiotextové čísla. Podľa informácií spotrebiteľov účty za takéto hovory dosahujú neprimerane vysoké sumy (150 € až 900 €).

Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 6. 2015

Oznámenie o výskyte "falošného inšpektora"

SOI dáva do pozornosti podnikateľskej verejnosti výskyt „falošného inšpektora“ (bez bližšieho popisu), ktorý sa dňa 29. 06. 2015 pohyboval na trhovisku - Miletičova ul., Bratislava a vydával sa za inšpektora SOI… Kategória: Informácie pre verejnosť