SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

17. 2. 2020

Upozornenie na internetový obchod www.huglo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu www.huglo.sk. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom….

Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 2. 2020

Geoblocking - nové pravidlá

Dňa 01. 11. 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o geoblockingu)…


Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 1. 2020

Oznámenie - nahlasovanie úrazov na detských ihriskách

SOI ako orgán dohľadu nad detskými ihriskami v zmysle zákona č. 371/2019 Z. z. základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiada o zasielanie úrazov spôsobených na detskom ihrisku cez „systém ECHO - nahláste riziko“.
Kategória: Informácie pre verejnosť
21. 1. 2020

Desatoro pre spotrebiteľov pri kúpe hračiek a starostlivosti o ne

  Pri kúpe hračiek a starostlivosti o ne spotrebiteľom odporúčame nasledovné desatoro:

  1. Pri kúpe hračky si skontrolujte označenie CE
  2. Skontrolujte, či je hračka vhodná pre dieťa (napr. 12 m+, nevhodné pre deti do 3 rokov...)
  3. Buďte zvlášť opatrní pri hračkách pre deti do troch rokov
  4. Dajte si pozor na malé deti, ktoré sa hrajú s hračkami starších súrodencov…
Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 1. 2020

Oznámenie

Vážená verejnosť,

z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny pre miesto Bajkalská 21/A, Bratislava, ktoré je sídlom Ústredného inšpektorátu SOI a Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, nebudú dňa 22. 01. 2020 dostupné telefonické a elektronické služby, ako aj osobné podávanie spotrebiteľských podnetov.

 
Kategória: Informácie pre verejnosť
16. 1. 2020

Spoplatňovanie plastových tašiek - informácia

Zákon č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 27. 12. 2019 zaviedol povinnosť účtovať všetky plastové tašky, ktoré výrobca obalov poskytuje pri predaji tovaru alebo výrobkov.

Povinnosť účtovania sa nevzťahuje len na veľmi ľahké plastové tašky – teda plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktoré sa vyžadujú ako primárny obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáhajú predchádzať plytvaniu potravinami.

Možnosť poskytovania veľmi ľahkých plastových tašiek zdarma z hygienických dôvodov sa spája výlučne s balením potravín. Bezplatné poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek na balenie iných výrobkov zákon nedovoľuje…

Kategória: Informácie pre verejnosť
13. 11. 2019

Zvýšená opatrnosť pri kúpe vianočných svetelných reťazcov

Na základe každoročných negatívnych zistení v sortimentnej skupine vianočných svetelných reťazcov Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby pri ich nákupe venovali náležitú pozornosť a uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Spotrebitelia by si mali pred kúpou výrobku nechať tento rozbaliť a predviesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod na použitie, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku…
Kategória: Informácie pre verejnosť
21. 10. 2019

Upozornenie spotrebiteľov na praktiky cestovnej kancelárie K4 Trading, s.r.o.

SOI zaevidovala spotrebiteľské podania, poukazujúce na porušovanie zákona cestovnou kanceláriou K4 Trading, s.r.o., IČO: 47 522 534, Laurinská 3/A, Bratislava.

Spotrebitelia poukazujú na skutočnosť, že cestovná kancelária (CK) pred uzatvorením zmluvy o zájazde neposkytuje informácie o poistení CK zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a po zrušení zájazdu nevracia spotrebiteľom peniaze, ktoré za zájazd zaplatili.

Kategória: Informácie pre verejnosť
1