Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

22. 5. 2020

Neuskutočnené verejné kultúrne podujatia - informácia pre verejnosť

Dňa 21. 05. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Tento zákon upravuje práva a povinnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia a účastníkov verejného kultúrneho podujatia v nasledovnom znení… Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 5. 2020

Upozornenie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Z dôvodu nejasností, ktoré majú vlastníci bytov a nebytových priestorov pri uhrádzaní mesačných zálohových platieb uvádzame výňatok zo Stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky (gestor zákona) k aplikácii zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou na území Slovenskej republiky…
Kategória: Informácie pre verejnosť
30. 4. 2020

Oznámenie k rozsahu služieb poskytovaných e-shopmi počas pandémie

V súvislosti s mimoriadnou situáciou ohľadom pandémie koronavírusu a jej vplyvom na plnenie povinností podnikateľských subjektov voči spotrebiteľom požiadala Slovenská obchodná inšpekcia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o stanovisko k výkladu výnimiek zo zákazu otvorenia maloobchodných prevádzok, konkrétne k prevádzkam internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb...

Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 4. 2020

Odporúčanie pre správcov bytových domov

V súvislosti s množiacimi sa otázkami od správcov bytových domov, ktoré sa týkajú spôsobu doručenia správy o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu a vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome vlastníkom bytov a nebytových priestorov s termínom do 31. 5. 2020 bude Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrolách uznávať nasledovné spôsoby doručenia…
Kategória: Informácie pre verejnosť
23. 4. 2020

Upozornenie pre spotrebiteľov - internetový obchod www.zozu.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala začiatkom roka 2020 niekoľko podaní proti prevádzkovateľovi internetovej stránky www.zozu.sk. Ide o ďalšiu z internetových stránok, pred ktorými SOI už dlhšiu dobu varuje spotrebiteľov. Hlavný dôvod je, že z obsahu týchto stránok nie je jednoznačne zrejmé, kto je predávajúci, teda s kým spotrebiteľ uzatvára zmluvu a voči komu môže uplatňovať svoje práva…
Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 4. 2020

Upozornenie na internetový obchod (www.lunzo.cz) www.lunzo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní proti internetovej galérii www.lunzo.sk. 
Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť Lunzo s.r.o. so sídlom Houškova 21, 326 00 Plzeň, Česká republika, ktorá predmetnú stránku označuje ako internetovú galériu, prostredníctvom ktorej predávajú výrobky zahraniční predávajúci, so sídlom v Číne alebo v Singapure…
Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 4. 2020

Oznámenie

Vážená verejnosť,

z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny pre miesto Bajkalská 21/A, Bratislava, ktoré je sídlom Ústredného inšpektorátu SOI a Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, nebudú dňa 22. 04. 2020 dostupné telefonické a elektronické služby.


Kategória: Informácie pre verejnosť
2. 4. 2020

Upozornenie na internetový obchod www.shopolo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky prevádzkovateľa internetového obchodu www.shopolo.sk. Ako vyplýva z doručených spotrebiteľských podaní, po objednaní dezinfekčného prostriedku na ruky bolo spotrebiteľom doručené balenie obsahujúce vodu, prípadne inú tekutinu…

Kategória: Informácie pre verejnosť
24. 3. 2020

Povinnosti správcov bytových domov počas mimoriadnej situácie

 Vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadne opatrenia v SR z dôvodu možného šírenia koronavírusu COVID-19. Tieto opatrenia majú vplyv aj na plnenie povinností správcov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. K vybraným povinnostiam správcov odporúčame...

Kategória: Informácie pre verejnosť