SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

16. 1. 2020

Spoplatňovanie plastových tašiek - informácia

Zákon č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 27. 12. 2019 zaviedol povinnosť účtovať všetky plastové tašky, ktoré výrobca obalov poskytuje pri predaji tovaru alebo výrobkov.

Povinnosť účtovania sa nevzťahuje len na veľmi ľahké plastové tašky – teda plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktoré sa vyžadujú ako primárny obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáhajú predchádzať plytvaniu potravinami.

Možnosť poskytovania veľmi ľahkých plastových tašiek zdarma z hygienických dôvodov sa spája výlučne s balením potravín. Bezplatné poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek na balenie iných výrobkov zákon nedovoľuje…

Kategória: Informácie pre verejnosť
13. 11. 2019

Zvýšená opatrnosť pri kúpe vianočných svetelných reťazcov

Na základe každoročných negatívnych zistení v sortimentnej skupine vianočných svetelných reťazcov Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby pri ich nákupe venovali náležitú pozornosť a uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Spotrebitelia by si mali pred kúpou výrobku nechať tento rozbaliť a predviesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod na použitie, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku…
Kategória: Informácie pre verejnosť
21. 10. 2019

Upozornenie spotrebiteľov na praktiky cestovnej kancelárie K4 Trading, s.r.o.

SOI zaevidovala spotrebiteľské podania, poukazujúce na porušovanie zákona cestovnou kanceláriou K4 Trading, s.r.o., IČO: 47 522 534, Laurinská 3/A, Bratislava.

Spotrebitelia poukazujú na skutočnosť, že cestovná kancelária (CK) pred uzatvorením zmluvy o zájazde neposkytuje informácie o poistení CK zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a po zrušení zájazdu nevracia spotrebiteľom peniaze, ktoré za zájazd zaplatili.

Kategória: Informácie pre verejnosť
15. 8. 2019

Doplňujúca informácia pre cestujúcich - internetový predajca lacných leteniek www.esky.sk

Slovenská obchodná inšpekcia po vzájomnej komunikácií so spoločnosťou eSky.pl, a. s. a v spolupráci s Európskym spotrebiteľským centrom v SR informuje, že spoločnosť eSky.pl, a. s. spolupracuje s Európskym spotrebiteľským centrom v SR pri riešení sťažností cestujúcich a nevyhýba sa vybaveniu pohľadávok cestujúcich v prípadoch, keď sú tieto oprávnené.

Pri riešení spotrebiteľských podaní je cestujúcim nápomocné Európske spotrebiteľské centrum v SR, na ktoré sa môžu cestujúci s konkrétnymi prípadmi obrátiť. Informácie o činnosti Európskeho spotrebiteľského centra v SR a jeho kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke https://esc-sr.sk/

Kategória: Informácie pre verejnosť
19. 7. 2019

Upozornenie spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ALABO, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ALABO, s. r. o. so sídlom na Gorkého 10 v Bratislave.

SOI zaevidovala spotrebiteľské podania, poukazujúce na porušovanie právnych predpisov v súvislosti s prevádzkovaním e-shopov alabo.sk, resp. alabo.cz v množstve viac ako obvyklom…

Kategória: Informácie pre verejnosť
18. 7. 2019

Upozornenie pre cestujúcich - internetový predajca lacných leteniek www.esky.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v poslednom období zvýšený počet spotrebiteľských podnetov, smerujúcich proti spoločnosti eSky.pl, a. s., so sídlom v Poľsku, ktorá je prevádzkovateľom rezervačného systému www.esky.sk, prostredníctvom ktorého sprostredkováva predaj lacných leteniek a ďalších súvisiacich služieb.

Cestujúci vo svojich podaniach poukazujú na klamlivé obchodné praktiky uvedenej spoločnosti.

Vzhľadom na intenzitu podnetov cestujúcich odporúčame, aby boli cestujúci obozretní pri nákupe lacných leteniek a dôkladne zvážili svoje rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Kategória: Informácie pre verejnosť
11. 6. 2019

Informácia pre spotrebiteľov - zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch

Od začiatku roka 2019 je v účinnosti nová právna úprava v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu, ide o zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov…

 

Kategória: Informácie pre verejnosť
6. 6. 2019

Oznámenie o kampani "Pozor na falošné vstupenky!"

SOI informuje o medzinárodnej kampani iniciovanej Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov (S.O.S), Poprad, ktorej cieľom je upozorniť spotrebiteľov na riziká, vyplývajúce z nákupu vstupeniek od neautorizovaných online predajcov. Na realizácii kampane sa podieľa ďalších osem členských organizácií Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC zo siedmich krajín EÚ.

Viac informácií o kampani „Pozor na falošné vstupenky!“ sa dozviete na stránkach občianskeho združenia S.O.S.

https://www.sospotrebitelov.sk/sos/festivalova-sezona-je-za-dverami-pozor-na-falosne-vstupenky/

Kategória: Informácie pre verejnosť