SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

9. 5. 2019

Kontroly počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že počas konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré budú prebiehať od 10. 5. 2019 do 26. 5. 2019 v Bratislave a v Košiciach bude vo zvýšenej miere kontrolovať pohostinské a reštauračné zariadenia na zimných štadiónoch, v ich okolí ako aj v centrách jednotlivých miest, kde je možnosť vyššieho počtu zahraničných a domácich návštevníkov.

Kategória: Informácie pre verejnosť
30. 4. 2019

Odpredaj motorových vozidiel

Slovenská obchodná inšpekcia, ÚI SOI, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – 2 motorové vozidlá Seat Cordoba 1.4, rok výroby 2006, ktoré sa nachádzajú na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave…
Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 4. 2019

Oznámenie o zmene sídla Slovenskej obchodnej inšpekcie

Vážená verejnosť,

Slovenská obchodná inšpekcia si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla Ústredného inšpektorátu SOI a Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj ku dňu 16. 04. 2019.

Nová adresa sídla Ústredného inšpektorátu:
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 29
827 99   Bratislava


Nová adresa sídla Inšpektorátu pre Bratislavský kraj:
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 5
820 07 Bratislava

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu sťahovania oboch inšpektorátov nebudú v dňoch 12. 04. – 15. 04. 2019 (vrátane) dostupné telefonické a elektronické služby, ako aj osobné podávanie spotrebiteľských podnetov.

Ostatné inšpektoráty SOI budú k dispozícii len na telefónnych číslach (pozri sekciu Kontakty).

Ďakujeme za pochopenie!


Kategória: Informácie pre verejnosť
30. 1. 2019

Upozornenie na internetový obchod www.autoelektrony.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v roku 2018 zvýšený nárast podaní voči internetovému obchodu www.autoelektrony.sk, prostredníctvom ktorého sú spotrebiteľom ponúkané diskové kolesá bez akýchkoľvek schválení a pochybnej kvality. Internetový obchod www.autoelektrony.sk vedome porušuje zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože predáva na území Slovenskej republiky diskové kolesá bez typového schválenia…
Kategória: Informácie pre verejnosť
21. 1. 2019

Oznam pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry – zasielanie dokladov, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch

Slovenská obchodná inšpekcia zaevidovala v tomto období žiadosti niektorých cestovných kancelárií v súvislosti so splnením povinností vyplývajúcich cestovným kanceláriám z príslušných ustanovení zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu…
Kategória: Informácie pre verejnosť
10. 10. 2018

Upozornenie na internetový predaj vstupeniek cez www.viagogo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v roku 2018 zvýšený nárast podaní proti internetovému portálu www.viagogo.com, prostredníctvom ktorého sú spotrebiteľom ponúkané vstupenky na rôzne športové a kultúrne podujatia. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom predmetného internetového portálu je spoločnosť viagogo Entertainment Inc. so sídlom 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware, County of Kent, 19904, USA.

Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 9. 2018

Oznam - HMC Slovakia, s. r. o., Banská Bystrica

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje v roku 2018 zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov smerujúcich proti spoločnosti HMC Slovakia, s. r. o., Starohorská 72, Banská Bystrica, ktorá vykonáva predaj nábytku prostredníctvom webovej stránky www.chyza.sk…
Kategória: Informácie pre verejnosť