SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na spoločnosť GLOBAL GROUP c/o REVERSE LOGISTIC, DISCOUNT CLUB

Upozornenie na spoločnosť GLOBAL GROUP c/o REVERSE LOGISTIC, DISCOUNT CLUB

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 17. 6. 2020

Upozornenie pre spotrebiteľov:
GLOBAL GROUP c/o REVERSE LOGISTIC, DISCOUNT CLUB – voucher.shop,
www.globalhelpinfo.com - ponuky „Zľavového klubu“

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje spotrebiteľov na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou GLOBAL GROUP c/o REVERSE LOGISTIC, DISCOUNT CLUB. Na uvedené upozorňovalo osobitne Európske spotrebiteľské centrum v SR: https://esc-sr.sk/novinky/pozor-na-ponuky-zlavoveho-klubu/

SOI zaznamenala niekoľko podaní týkajúcich sa Zľavového klubu alebo nákupu prostredníctvom inzercie v novinách a časopisoch (najčastejšie týždenníky, denníky). V inzercii sa ponúkajú rôzne druhy výrobkov (magnetické vložky, krémy, naslúchadlá a iné), pričom nie je jasné a zrejmé, kto je predávajúcim týchto výrobkov. Na stránke inzercie sa nachádza len odkaz na podmienky na internete a telefonické čísla. Anonymným telefonátom, ktorý SOI na opakujúce sa číslo v inzercii vykonala, bolo zistené, že by spotrebitelia mohli vrátiť tovar alebo tento reklamovať na adresu v Poľskej republike. Podľa najnovších podaní spotrebiteľov sa však adresy rôznia, často ide o adresy so sídlom v rôznych členských krajinách Európskej únie i mimo nej. Európske spotrebiteľské centrum v SR navyše uvádza, že by sídlo spoločnosti malo byť nasledovné: Global Group Ltd., Suite 1156 BP 303, Mutsamundu Anjouan, Union Comoros.

Nakoľko je veľmi náročné dohľadať konkrétny zodpovedný subjekt a SOI vzhľadom na územnú príslušnosť nie je oprávnená vykonať kontrolu subjektu so sídlom mimo Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom riadne zvážiť vykonanie telefonátu a objednávky, prípadne uzatvorenia zmluvy s vyššie uvedenou spoločnosťou.

PRÍLOHA: obrázky

Obr. 1 [pdf, 451 kB]

Obr. 2 [pdf, 554 kB]