Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťÚčtovanie obalov

Účtovanie obalov

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 7. 12. 2020

ÚČTOVANIE OBALOV (POTRAVINY, HOTOVÉ POKRMY) - ZMENA

S účinnosťou od 21. 07. 2020 bola v zákone č. 250/2007 Z. z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zrušená povinnosť predávajúceho predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku,pri samoobslužnom predaji poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál a uhrádzať náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku.

Uvedené už preto nebude predmetom kontrolnej činnosti SOI, a to bez ohľadu na spôsob predaja (donáška, stravovacie zariadenia, obchody....).

Hygienické balenie potravín vrátane hotových pokrmov a požiadavky na hygienicky vhodný obal aj naďalej podliehajú dozoru orgánov úradnej kontroly potravín, ktorými sú Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.