Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

9. 3. 2020

O Z N A M


V súvislosti so šírením koronavírusu, Slovenská obchodná inšpekcia ruší stránkové hodiny na jednotlivých inšpektorátoch a ústrednom inšpektoráte. Podnety na vykonanie kontroly budú prijímané len poštovou prepravou, elektronickou formou alebo telefonicky.
SOI nebude prijímať podnety podávané osobne!

Uvedené opatrenie platí do odvolania.

 

Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 2. 2020

Upozornenie na internetový obchod www.huglo.sk - doplnenie

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní týkajúcich sa internetovej stránky www.huglo.sk. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom...

 

  

Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 2. 2020

Geoblocking - nové pravidlá

Dňa 01. 11. 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o geoblockingu)…


Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 1. 2020

Oznámenie - nahlasovanie úrazov na detských ihriskách

SOI ako orgán dohľadu nad detskými ihriskami v zmysle zákona č. 371/2019 Z. z. základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiada o zasielanie úrazov spôsobených na detskom ihrisku cez „systém ECHO - nahláste riziko“.
Kategória: Informácie pre verejnosť
21. 1. 2020

Desatoro pre spotrebiteľov pri kúpe hračiek a starostlivosti o ne

  Pri kúpe hračiek a starostlivosti o ne spotrebiteľom odporúčame nasledovné desatoro:

  1. Pri kúpe hračky si skontrolujte označenie CE
  2. Skontrolujte, či je hračka vhodná pre dieťa (napr. 12 m+, nevhodné pre deti do 3 rokov...)
  3. Buďte zvlášť opatrní pri hračkách pre deti do troch rokov
  4. Dajte si pozor na malé deti, ktoré sa hrajú s hračkami starších súrodencov…
Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 1. 2020

Oznámenie

Vážená verejnosť,

z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny pre miesto Bajkalská 21/A, Bratislava, ktoré je sídlom Ústredného inšpektorátu SOI a Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, nebudú dňa 22. 01. 2020 dostupné telefonické a elektronické služby, ako aj osobné podávanie spotrebiteľských podnetov.

 
Kategória: Informácie pre verejnosť
16. 1. 2020

Spoplatňovanie plastových tašiek - informácia

Zákon č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 27. 12. 2019 zaviedol povinnosť účtovať všetky plastové tašky, ktoré výrobca obalov poskytuje pri predaji tovaru alebo výrobkov.

Povinnosť účtovania sa nevzťahuje len na veľmi ľahké plastové tašky – teda plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktoré sa vyžadujú ako primárny obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáhajú predchádzať plytvaniu potravinami.

Možnosť poskytovania veľmi ľahkých plastových tašiek zdarma z hygienických dôvodov sa spája výlučne s balením potravín. Bezplatné poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek na balenie iných výrobkov zákon nedovoľuje…

Kategória: Informácie pre verejnosť
13. 11. 2019

Zvýšená opatrnosť pri kúpe vianočných svetelných reťazcov

Na základe každoročných negatívnych zistení v sortimentnej skupine vianočných svetelných reťazcov Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby pri ich nákupe venovali náležitú pozornosť a uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Spotrebitelia by si mali pred kúpou výrobku nechať tento rozbaliť a predviesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod na použitie, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku…
Kategória: Informácie pre verejnosť
21. 10. 2019

Upozornenie spotrebiteľov na praktiky cestovnej kancelárie K4 Trading, s.r.o.

SOI zaevidovala spotrebiteľské podania, poukazujúce na porušovanie zákona cestovnou kanceláriou K4 Trading, s.r.o., IČO: 47 522 534, Laurinská 3/A, Bratislava.

Spotrebitelia poukazujú na skutočnosť, že cestovná kancelária (CK) pred uzatvorením zmluvy o zájazde neposkytuje informácie o poistení CK zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a po zrušení zájazdu nevracia spotrebiteľom peniaze, ktoré za zájazd zaplatili.

Kategória: Informácie pre verejnosť