SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

12. 10. 2017

Informácia pre cestujúcich - konkurz leteckého prepravcu Air Berlin

Letecká spoločnosť Air Berlin dňa 15. augusta 2017 vyhlásila konkurz. Zároveň informovala, že rešpektuje práva cestujúcich aj po vyhlásení konkurzu. Air Berlin je podľa deklarovaných informácií aj naďalej v kontakte s cestujúcimi, vybavuje ich sťažnosti a komunikuje s národnými orgánmi dozoru…

  Kategória: Informácie pre verejnosť
26. 7. 2017

Kompetencie SOI v oblasti kontroly služieb spojených s bývaním

Vzhľadom na to, že spotrebitelia sa často obracajú na Slovenskú obchodnú inšpekciu s podaniami, týkajúcimi sa problémov spojených so spravovaním bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, vyúčtovaním služieb spojených s bývaním, uvádzame informáciu, týkajúcu sa kompetencií SOI v danej oblasti.
Kategória: Informácie pre verejnosť
12. 7. 2017

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

V nadväznosti na opakované kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým a mladistvým osobám vykoná SOI v dňoch 17. júla – 31. augusta 2017 ďalšiu kontrolu… 
Kategória: Informácie pre verejnosť
12. 7. 2017

Zrušenie živnostenského oprávnenia spoločnosti IRON LADY, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov, že spoločnosti IRON LADY, s. r. o. so sídlom Južná trieda 28, Košice bolo príslušným odborom Okresného úradu v Košiciach zrušené živnostenské oprávnenie...
Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 3. 2017

Oznámenie - spoločnosť Dexcar Autovermietung UG so sídlom v Essene, SRN

Na základe spotrebiteľského podania a informácií, ktoré má SOI k dispozícii od dozorného orgánu v Taliansku, sa SOI obrátila na nemecký dozorný orgán so žiadosťou o zaslanie informácií o činnosti spoločnosti Dexcar Autovermietung UG so sídlom v Essene, Spolková republika Nemecko. Dôvodom žiadosti je preverenie podozrenia na vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej schémy…
Kategória: Informácie pre verejnosť
6. 2. 2017

Upozornenie pre spotrebiteľov - prieskum iBrainer

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na spotrebiteľský prieskum, realizovaný prostredníctvom dotazníka na webovej stránke…
Kategória: Informácie pre verejnosť
13. 12. 2016

Informácie pre podnikateľov - stavebné výrobky

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán trhového dozoru dáva do pozornosti hospodárskym subjektom, najmä výrobcom, ktorí vyrábajú a uvádzajú stavebné výrobky a na trh EÚ príručku „Označenie CE stavebných výrobkov krok za krokom“, ktorú vypracovala Európska komisia… 
Kategória: Informácie pre verejnosť