Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťInformácia pre spotrebiteľskú a podnikateľskú verejnosť k použitiu pílových kotúčov v uhlových brúskach

Informácia pre spotrebiteľskú a podnikateľskú verejnosť k použitiu pílových kotúčov v uhlových brúskach

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 6. 9. 2023

Široká verejnosť by si mala byť vedomá rizík vyplývajúcich z použitia pílových kotúčov (príklady zobrazené na fotografiách) v uhlových brúskach.

pílových kotúčov v uhlových brúskach 1_ pílových kotúčov v uhlových brúskach 2_ pílových kotúčov v uhlových brúskach 3

Použitie pílového kotúča v uhlovej brúske sa nepredpokladá, pretože existuje zásadný rozdiel v princípe činnosti uhlovej brúsky a napríklad kotúčovej píly. Bežná uhlová brúska je určená na použitie s brúsnym alebo iným výrobcom odporúčaným kotúčom a jej bezpečnostné prvky nezodpovedajú súčasným požiadavkám pri použití pílového kotúča. Použitím ozubeného alebo reťazového pílového kotúča, sa uhlová brúska môže proti určenému účelu použiť ako ručná kotúčová píla bez príslušných ochranných zariadení a prvkov, ktoré by dostatočne chránili používateľa pred kontaktom s kotúčom. Takéto použitie môže viesť k spätnému nárazu alebo strate kontroly nad náradím, čoho následkom môžu byť vážne zranenia používateľa, pretože dôležité bezpečnostné zariadenia, napríklad na ochranu proti spätnému nárazu, ktoré majú ručné kotúčové píly, nie sú u väčšiny komerčne dostupných uhlových brúsok k dispozícii.

Z uvedeného vyplýva, že pri použití uhlovej brúsky s pílovým kotúčom nie sú splnené bezpečnostné požiadavky. Z tohto dôvodu výrobcovia uhlových brúsok vylučujú, respektíve neodporúčajú ich použitie s reťazovým kotúčom alebo kotúčom so zubami. Taktiež európska harmonizovaná norma EN 60745-2-3:2011/A13:2015 čl. 8.12.1.102 písm. e) stanovuje povinné uvedenie bezpečnostného upozornenia, ktoré sa má zahrnúť do návodu na obsluhu pre uhlové brúsky „neprikladajte reťazový alebo ozubený pílový list na rezný materiál. Takéto listy vytvárajú častý spätný náraz alebo stratu ovládania“. Porušenie dodržiavania bezpečnostných upozornení, môže mať v tomto prípade za následok ťažké ublíženie na zdraví.

O tom, že používanie uvádzaných kotúčov v uhlových brúskach môže predstavovať vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, potvrdzuje aktuálne aj 87 hlásení v systéme Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch Safety Gate (RAPEX), od orgánov trhového dohľadu z Nemecka, Dánska, Fínska, Slovinska a Cypru. Ide napríklad o hlásenia A12/01072/23, A12/00401/23, A12/00374/23, A12/00067/22 a tak ďalej. Podľa hodnotenia rizika vypracovaného spomenutými orgánmi trhového dohľadu ako aj notifikovanými osobami, pri kontakte používateľa s čepeľou pílového kotúča je pravdepodobnosť vážnejšieho zranenia v porovnaní s brúsnym kotúčom výrazne vyššia. Kompletné znenie všetkých predmetných hlásení môže široká verejnosť nájsť na webovom sídle Safety Gate, ktorého užívateľské rozhranie je dostupné aj v slovenskom jazyku.

 

pílových kotúčov v uhlových brúskach 4_  

 

Na základe vyššie popísaných faktov Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) uvádza, že samotná ponuka a predaj uvádzaných pílových ozubených a reťazových rezných kotúčov zakázaná nie je za predpokladu, že je deklarovaný účel ich použitia v nástrojoch na to určených, ako sú ručná kotúčová alebo okružná píla. V zmysle uvedeného platí, že výrobca a dovozca, ktorí takéto rezné kotúče uvádzajú na trh, sú povinní ich zrozumiteľne, viditeľne a vhodnou formou označiť informáciami, ktoré umožňujú zhodnotiť riziká spojené s ich používaním, alebo inými informáciami, ktoré s bezpečnosťou výrobku súvisia. Ak totiž výrobok svojimi vlastnosťami spĺňa požiadavky bezpečnosti, ale určitý spôsob jeho používania môže bezpečnosť spotrebiteľa ohroziť, pričom toto nebezpečenstvo nie je zjavné, výrobca, dovozca, ale aj distribútor, či predávajúci, sú povinní na toto nebezpečenstvo upozorniť.

SOI odporúča spotrebiteľom, ak si takéto výrobky zakúpili, aby sa vo vlastnom záujme zdržali ich používania v uhlových brúskach a zvolili si bezpečnejšiu alternatívu. Súčasne SOI vyzýva nielen spotrebiteľskú verejnosť, aby v prípade zistenia dostupnosti týchto výrobkov na trhu SR, pri ktorých predávajúci formou slovných odporúčaní alebo vizuálnou prezentáciou propagujú ich použitie v uhlových brúskach, kontaktovali miestne príslušný krajský inšpektorát SOI a to prostredníctvom e-mailových adries zverejnených na webovej stránke SOI v časti kontakty, alebo prostredníctvom elektronického formulára na podávanie podnetov v časti podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí – podajte podnet. Podnet na vykonanie kontroly uplatňujte na príslušnom inšpektoráte a to podľa sídla spoločnosti, voči ktorej podnet smeruje.