Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťTLAČOVÁ SPRÁVA Slovenskej obchodnej inšpekcie – reakcia na video Richarda Sulíka „Nebola to SOI, o ktorej hovoríte“

TLAČOVÁ SPRÁVA Slovenskej obchodnej inšpekcie – reakcia na video Richarda Sulíka „Nebola to SOI, o ktorej hovoríte“

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 25. 9. 2023

Slovenská obchodná inšpekcia reaguje na nepravdivé informácie, ktoré boli zverejnené na FB profile pána Richarda Sulíka dňa 23. septembra 2023 o 12,30 hod. Ide o video z prevádzky malého podnikateľa, ktorému vraj SOI vykonala kontrolu, odobrala 3 druhy výrobkov po 20 kusov, celkom 60 fliaš čistiacich prostriedkov. Inšpektori vraj kontrolovali obsah deklarovaného množstva a podnikateľ doteraz čaká na peniaze za tieto vzorky, ktoré boli znehodnotené kontrolou.

Video zavádza verejnosť nepravdivými informáciami. Takúto kontrolu SOI nevykonala, a to z jednoduchého dôvodu - nie je kontrolným orgánom v oblasti metrológie, nemá teda k dispozícii ani príslušné laboratóriá a nie je oprávnená v rámci svojich kompetencií zisťovať správnosť deklarovanej hmotnosti na spotrebiteľských baleniach výrobkov.

Navyše, SOI v rámci svojich kompetencií a na základe zákona vždy kupuje vzorky nepotravinového sortimentu od podnikateľov a teda odoberá ich za náhradu.

Po rozhovore s dotyčným podnikateľom, ktorý dal takéto informácie pánovi Sulíkovi, sa zistilo, že to naozaj nebola SOI, ale Slovenský metrologický inšpektorát, ktorý túto kontrolu vykonal a je podriadenou organizáciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Považujeme za neprípustné, aby bývalý minister hospodárstva navodzoval vo verejnosti dojem, že SOI využíva odobraté vzorky vo svoj vlastný prospech, a to dokonca tak, že ich nadobúda spôsobom v rozpore so zákonom.

Vzhľadom na to, že predmetné video do istej miery poškodzuje dobré meno Slovenskej obchodnej inšpekcie, bolo by zrejme vhodné, aby pán Sulík, ktorý ešte donedávna riadil ako minister hospodárstva aj náš kontrolný orgán, uviedol veci na správnu mieru a ospravedlnil sa. A pritom stačilo tak málo, overiť si fakty.

Na záver zopár faktov k uvedenej prevádzke:

•    v spoločnosti ANEX Slovakia s.r.o. so sídlom Zavarská 11/C, Trnava, IČO: 51708515 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj poslednú kontrolu v dňoch 18.06.2019 s došetrením dňa 26.06.2019. Kontrola bola zameraná na plnenie povinností ustanovených v nariadení EP a Rady č. 648/2004 o detergentoch na základe pokynu č. 6/OOS/2019. Kontrolovaná osoba doručila požadované doklady, kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, opatrenia neboli kontrolovanej osobe uložené. Pri kontrole neboli odobraté žiadne vzorky výrobkov.

•    dnešnou telefonickou komunikáciou s konateľom spoločnosti ANEX Slovakia, s.r.o. sme zistili, že kontrolu, o ktorej hovorí Richard Sulík, vykonal Slovenský metrologický inšpektorát.

V Bratislave dňa 25.9.2023