SOI Informácie pre verejnosťKontroly počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji

Kontroly počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 9. 5. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že počas konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré budú prebiehať od 10. 5. 2019 do 26. 5. 2019 v Bratislave a v Košiciach bude vo zvýšenej miere kontrolovať pohostinské a reštauračné zariadenia na zimných štadiónoch, v ich okolí ako aj v centrách jednotlivých miest, kde je možnosť vyššieho počtu zahraničných a domácich návštevníkov.