SOI Informácie pre verejnosťStanovisko MS SR k hlasovaniu vlastníkov bytov

Stanovisko MS SR k hlasovaniu vlastníkov bytov

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 22. 5. 2020
Možnosti aplikácie ustanovenia § 5 COVID zákona v kontexte hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov - informácia

Slovenská obchodná inšpekcia dáva do pozornosti správcov bytových domov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov stanovisko Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky k nasledujúcej otázke:

„Aké sú možnosti aplikácie ustanovenia § 5 COVID zákona v kontexte hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle ust. § 14 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a akú formu hlasovania (korešpondenčnú/elektronickú) preferuje COVID zákon?“

Stanovisko je dostupné TU: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Otazky-COVID-19.aspx