Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na Centrálny register dlžníkov s.r.o. (CERD)

Upozornenie na Centrálny register dlžníkov s.r.o. (CERD)

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 17. 6. 2020

Upozornenie pre spotrebiteľov: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV s.r.o.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje spotrebiteľov, ako aj iné osoby, na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy alebo zasielaní žiadosti o registráciu subjektu CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV s.r.o. (CERD - https://www.registerdlznikov.sk/).   Podľa informácii zverejnených na stránke Národnej banky Slovenska https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_upozornenie-nbs-centralny-register-dlznikov-sr   zo dňa 07. 06. 2019 CERD nie je evidovaný ako oficiálny register, ktorý eviduje a spracúva údaje o klientoch, ich úverových záväzkoch a platobnej disciplíne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Jednou zo služieb CERD-u je údajná možnosť získania informácie o vašich záväzkoch a platobnej disciplíne vo forme výpisu o bezdlžnosti, ku ktorému je možné získať prístup po registrácii a uhradení poplatku v zmysle cenníka. CERD nemá a ani nemal prístup k údajom z oficiálnych registrov a ani od ich užívateľov. Výpis z registra dlžníkov, ktorý vydáva CERD a vyberá zaň poplatky tak nie je pre finančné inštitúcie relevantný, nakoľko neobsahuje reálne informácie o finančných záväzkoch dotknutej osoby.

SOI zaevidovala niekoľko podaní podnikateľských subjektov a spotrebiteľov, ktorí sa na danej stránke zaregistrovali na základe prísľubu bezplatnej registrácie alebo spamovej pasce. I napriek tomu, že tieto osoby služby CERD nevyužívali, bola im vystavená faktúra v obvyklej výške 500 EUR na úhradu za poskytnuté služby. SOI vykonala šetrenie na základe prijatých podnetov na adrese Karadžičova 8/A, Bratislava (podľa informácii na stránke CERD ide o korešpondenčnú adresu). SOI na tejto adrese zistila, že sa tam nenachádza žiadna kancelária, ide o obytný dom. CERD na opakované výzvy k dostaveniu sa na inšpektorát nereagovala, preto bolo uvedené kvalifikované ako marenie výkonu kontroly. Upozorňujeme taktiež, že CERD ako poskytovateľ služby má sídlo na území mimo Slovenskej republiky: CERD SYSTEM LLC, Office: 3129 Quinby Street, San Diego, CA 92106, USA; a ako licenčný správca CERD LLC., Westover Annex, 4008 West 79th Street, Indianapolis, IN 46268, USA.

Vzhľadom na prekážky v ďalšom konaní odporúčame, aby osoby, ktoré sa cítia alebo boli danou spoločnosťou poškodené, kontaktovali orgány činné v trestnom konaní alebo sa s návrhom obrátili na príslušný súd.