Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na internetový obchod www.huglo.sk -doplnenie

Upozornenie na internetový obchod www.huglo.sk - doplnenie

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 17. 2. 2020

 

Dátum: 23.7.2024 

Na trhu sa po rokoch objavila nová spoločnosť, ktorá si pre svoje podnikanie zvolila takisto značku „Huglo“. Dištancuje sa od pôvodného e-shopu, na ktorého praktiky sme upozorňovali. Spoločnosť avizuje spustenie „digitálneho riešenia pre podnikateľov“. S pôvodným obchodom nie je majetkovo prepojená.

 

Upozornenie pre spotrebiteľov – internetový obchod www.huglo.sk – doplnenie

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní týkajúcich sa internetovej stránky www.huglo.sk. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom, ktorá predmetnú stránku označuje ako internetovú galériu, prostredníctvom ktorej predávajú výrobky zahraniční predávajúci. Podľa zoznamu predávajúcich, ktorý je súčasťou obchodných podmienok, sú ku dňu 30.03.2020 predávajúci definovaní ako:

•    HangZhou Shengyan E-commerce Co,Ltd

•    Yiwu Geerjiao Jewelry Firm

Prevádzkovateľ ďalej v informáciách uvedených na svojej stránke výslovne uvádza, že nie je predávajúcim (internetový obchod), ale len sprostredkovateľom a že tovar, ktorý sa nachádza v galérii stránky www.huglo.sk, nie je tovarom spoločnosti ROPETA LTD.

V obchodných podmienkach spoločnosť ROPETA LTD uvádza, že kúpna zmluva na vybraný tovar v nákupnej galérii vzniká medzi kupujúcim a dodávateľom, nie medzi sprostredkovateľom a kupujúcim.

Na druhej strane, spoločnosť ROPETA LTD zabezpečuje a vybavuje reklamácie, čím na seba preberá zodpovednosť za riešenie nárokov spotrebiteľov voči predávajúcim, ktoré vyplývajú z vadného plnenia.

Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení, nie je tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše, po uskutočnení nákupu a realizácii platby, s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu.

Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na:

Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel.: 02/4854 2317, 02/4853 2019, fax: 02/4854 1627, e-mail: info@esc-sr.sk, web: www.esc-sr.sk.

Okrem toho SOI rieši porušenie kolektívnych práv spotrebiteľov v spolupráci s príslušným orgánom dozoru vo Veľkej Británii.