SOI Informácie pre verejnosťMimoriadne opatrenia vlády SR - vplyv na reklamačné lehoty

Mimoriadne opatrenia vlády SR - vplyv na reklamačné lehoty

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 16. 3. 2020
Mimoriadne opatrenia vlády SR – vplyv na reklamačné lehoty

Dňa 12. 03. 2020 vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadne opatrenia v SR z dôvodu možného šírenia koronavírusu COVID-19 na dobu min. 2 týždne (t. j. od 13. 03. do 30. 03. 2020). Týmito opatreniami sa obmedzuje vlaková, autobusová a doprava MHD, uzatvárajú medzinárodné letiská (Bratislava, Košice, Poprad), zatvárajú obchodné centrá a nastavuje sa povinná domáca karanténa pre každého, kto docestoval do SR zo zahraničia na dobu 14 kalendárnych dní.

Následne, dňa 15. 03. 2020 prijala vláda ďalšie opatrenia, ktoré priamo nariaďujú uzatvorenie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, s výnimkou predajní potravín, drogérií, lekární, trafík, pôšt, bánk, stravovacích zariadení, benzínok a obchodov s krmivom pre zvieratá.

Vyššie opísané opatrenia majú priamy vplyv na povinnosti, ktoré pre predávajúcich a poskytovateľov služieb vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä pokiaľ ide o dodržanie lehoty na vybavenie reklamácie.

Je zrejmé, že predávajúci ani poskytovatelia služieb nemôžu z objektívnych dôvodov zákonnú lehotu na vybavenie reklamácie dodržať, a to počas celého trvania štátom vyhlásených a vymáhaných mimoriadnych opatrení. Uvedené má podľa názoru SOI podstatný vplyv aj na právo spotrebiteľa domáhať sa odstúpenia od zmluvy, prípadne výmeny reklamovaného výrobku za nový výrobok, ktoré mu zákon inak priznáva.

SOI bude pri svojej kontrolnej činnosti na túto skutočnosť prihliadať.