Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOINebezpečné výrobky - ArchívNárodný trh SR

Národný trh SR - archív

13. 12. 2004

Hračky so strelami

SOI v rámci svojej kontrolnej a dozornej činnosti v sortimente hračiek venovala zvýšenú pozornosť aj skupine strelných hračiek. Na odobratých vzorkách hračiek dávala overovať do akreditovanej skúšobne odobraté vzorky z trhu, či spĺňajú požiadavky... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
13. 12. 2004

Hračky

Pri uvedení hračiek na trh, musia ich základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky zodpovedať ustanoveniam Nariadenia vlády SR č. 302/2004 Z. z., čo je vlastne transponovaná Smernica EÚ 88/378/EHS na bezpečnosť hračiek. Ak hračka nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
25. 11. 2004

Upozornenie - závady televízorov SONY

Slovenská obchodná inšpekcia, na základe informácie od SONY Slovakia spol. r. o. oznamuje, že na trh SR boli distribuované nasledovné TV prijímače s možným problémom v oblasti elektronických obvodov a existuje možné nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
3. 11. 2004

RAPEX - SOI ako výkonný orgán

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa Slovenská obchodná inšpekcia stala výkonným orgánom systému RAPEX a preto vykonáva, okrem iného, aj kontrolu výrobkov notifikovaných v rámci tohto systému. Ide o rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch vrátane informácií o opatreniach a akciách súvisiacich s nepotravinárskymi výrobkami... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
26. 10. 2004

Upozornenie - detské stoličky FÄRGGLAD (číslo výrobku 400.548.40)

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, na základe informácie OD IKEA, že v ponuke OD IKEA boli detské stoličky FÄRGGLAD (číslo výrobku 400.548.40), u ktorých ukončovacia pätka na nohách má tendenciu uvoľňovať sa. Vzhľadom na jej malé rozmery by tak deťom mohlo hroziť, pri jej eventuálnom prehltnutí, nebezpečenstvo udusenia... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
7. 7. 2004

CALGON Podnet ASS – klamlivá reklama nepotvrdená

Slovenská obchodná inšpekcia pripravila pre verejnosť informáciu o výsledkoch šetrenia podnetu Asociácie spotrebiteľov Slovenska, podávaného dňa 03. 11. 2003, vo veci klamlivej reklamy o deklarovaných účinkoch výrobkov zn. Calgon, dodávaných do predajnej siete spoločnosťou RECKITT BENCKISER (Slovak Republic), spol. s r. o., Bratislava... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
21. 10. 2002

Značenie výrobkov z prírodných usní a kožušín

Uvedené informačné povinnosti sa vzťahujú na odevné výrobky z prírodných usní - ľudovo nazývaných „kožené“ (useň je koželužsky spracovaná zvieracia koža), ako aj z prírodných kožušín.

Pretože ide o výrobky - bundy, plášte, kožuchy - v cenovo vyšších reláciách, ktoré sa nakupujú nielen na jednu sezónu, spotrebiteľ by sa mal pri ich kúpe správať nanajvýš uvážlivo...

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
14. 10. 2002

Zmluva o obstaraní zájazdu a zákonné poistenie zájazdu

Dňa 25. 01. 2002 sme Vám na našich stránkach poskytli všeobecnú informáciu podľa zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch. Podrobnejšie informácie o zmluvných podmienkach a zákonnom poistení zájazdu predkladáme v nasledovnej časti... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
23. 7. 2002

Označovanie spotrebičov údajmi o energetických štítkoch a údajmi o hluku

Dňom 01.05.2002 vstúpili do platnosti nové technické predpisy - nariadenia vlády SR, zaoberajúce sa označovaním niektorých elektrických spotrebičov tzv. energetickými štítkami, na vymedzených výrobkoch aj údajom o ich hlučnosti. Konkrétne ide o označovanie uvedených údajov na nasledovných sortimentoch výrobkov... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
26. 6. 2002

Rady SOI počas letnej turistickej sezóny

Začína dovolenkové obdobie v rámci LTS, preto chceme spotrebiteľov informovať a odporučiť im, čo si majú všímať na tovaroch a načo majú upriamiť pozornosť pri kúpe, resp. konzumácii... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
25. 1. 2002

Ochrana zákazníkov cestovných kancelárií

Tieto informácie sme pre Vás pripravili v spolupráci so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a agentúrou Alamedia. Chceme Vám v ňom predstaviť Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
22. 1. 2002

Zákon NR SR č. 281/2001 Z. z.

o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení OZ v znení neskorších predpisov

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
9. 8. 2001

Podávanie nápojov v pohostinských prevádzkárňach, vrátane odporučených zásad pri výbere vína k jedlu

Podávanie nápojov v pohostinských prevádzkárňach je vykonávané podľa jednotných zásad obsluhy, ktoré sú súčasťou úrovne poskytovaných služieb podľa kategórií a skupín odbytových stredísk pohostinských prevádzkární. Tieto zásady nie sú uzákonené v právnych predpisoch, okrem pohostinského predaja (konzumácie) vína, kvalifikovaný personál ich má... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
6. 8. 2001

Zoznam nevyhovujúcich olivových olejov

Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky na základe laboratórnych vyšetrení v štátnych veterinárnych ústavoch vydáva k 27.júlu 2001 nasledovný aktualizovaný zoznam nevyhovujúcich olejov, na ktoré bol vydaný príkaz ich stiahnutia z obehu a neškodného odstránenia alebo vrátenia do krajiny pôvodu... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
19. 7. 2001

Nový zákon o reklame

Dňa 01.05.2001 nadobudol účinnosť nový zákon o reklame č. 147/2001 Z. z., ktorý nahradil zákon č. 220/1996 Z. z.. Reagoval na smernice Európskej únie, a to hlavne na smernicu o klamlivej reklame a porovnávacej reklame, čím sa dosiahla plne harmonizovaná právna úprava v tejto oblasti.... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
25. 5. 2001

Prezeranie tašiek v SO predajniach

Prezeranie tašiek spotrebiteľom predávajúcim je svojvoľným aktom predávajúceho. Žiadny predpis obchodníkom nedovoľuje kontrolovať zákazníkovi obsah jeho nákupnej, či inej tašky. Ani pred vstupom do predajne, ani vtedy, keď zaplatil a z predajne odchádza. Ak tak urobí neoprávnene, zasahuje do osobnej imunity zákazníka - občana... Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
4. 5. 2001

Číslovanie obuvi

Približné porovnanie čísiel veľkostí dĺžky obuvi rôznych sústav podľa STN 79 5600

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR