SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
18. 3. 2016 2016007 čistiace a upratovacie práce, I SOI pre Prešovský kraj, február 2016 160,00 € TOBA, s. r. o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
18. 3. 2016 36200171 podpora APV, firewall - podpora a aktualizácia, prevádzka dig. pob. ústredne, prev. dátovej siete, február 2016 4 561,67 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
18. 3. 2016 116111613 zrážky, stočné, SOI, Prievozská 32, Bratislava, február 2016 237,77 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
18. 3. 2016 3416017022 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, február 2016 132,72 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
18. 3. 2016 201621174 výroba pečiatok - 27 ks, štočky - 22 ks 794,26 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO: 11648783
18. 3. 2016 7240597708 dodávka a distribúcia elektriny, I SOI pre Nitriansky kraj, február 2016 195,41 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
18. 3. 2016 3116000003 upratovacie a čistiace služby I SOI pre Banskobystrický kraj, február 2016 166,58 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
18. 3. 2016 26200129 podpora APV, február 2016 532,63 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
18. 3. 2016 2016 01 omietanie a maľba kancelárskych priestorov, I SOI pre Košický kraj 250,00 € Jozef Duda, Janka Matušku 583/2, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 44395761
18. 3. 2016 16240533 servisné práce - paušál, údržba a servis výťahu, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, február 2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
18. 3. 2016 770538 koberec New Orleans/G a jeho pokládka, I SOI pre Košický kraj 198,18 € INTERIER INVEST, s. r. o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381
18. 3. 2016 7218630188 dodávka zemného plynu, Bratislava - Mierová a Prievozská ul., I SOI pre Nitriansky kraj, I SOI pre Košický kraj, marec 2016 2 867,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
18. 3. 2016 8660011001 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, február 2016 83,72 € Zs. vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
18. 3. 2016 7200733885 dodávka a distribúcia elektriny, I SOI pre Nitriansky kraj, január 2016 187,73 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
18. 3. 2016 7218630223 odber zemného plynu, I SOI pre Trenčiansky kraj, marec 2016 630,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
18. 3. 2016 0116026170 jedálne kupóny 12 114,17 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
18. 3. 2016 20160005 výučba anglického jazyka ÚR 234,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
18. 3. 2016 20160003 výučba anglického jazyka stredne pokročilí, pokročilí 304,50 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
18. 3. 2016 2016003 elektroinštalačné práce, I SOI pre Košický kraj 221,84 € Miroslav Mlej - elektroinstal, Mierová 300/23, 068 01 Medzilaborce, IČO: 46546642
18. 3. 2016 160019 oprava služ. motor. vozidla Seat Toledo a VW Polo, ÚI SOI Bratislava 327,60 € Autoservis Žuro Racing, s. r. o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
18. 3. 2016 2120899881 vodné, stočné, I SOI pre Košický kraj, december 2015 - február 2016 326,93 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460
18. 3. 2016 2161037601 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Banskobystrický kraj, december 2015 - február 2016 379,48 € Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica, IČO: 36644030
18. 3. 2016 24160035 normy ČSN EN, 2 druhy, 9 ks 130,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
18. 3. 2016 29160524 normy STN EN, 10 druhov, 18 ks 323,60 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
18. 3. 2016 1601101433 kopírovací papier A4 Premier 80 g, 215 bal. 607,00 € XEPAP, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
18. 3. 2016 110600332 nízkonákladová letenka Bratislava-Brusel-Viedeň, 09.03.-10.03.2016 364,82 € ORBIX, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava, IČO: 44552131
18. 3. 2016 8080117462 poukázanie nespotrebovaného poistného z dôvodu zmeny držiteľa vozidla, I. štvrťrok 2016 -10,75 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
18. 3. 2016 7710040853 poukázanie nespotrebovaného poistného z dôvodu prevodu držby vozidla, I. štvrťrok 2016 -44,47 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
18. 3. 2016 6160102473 smerovanie DNS na IP, paušál, smerovanie domén. pošty, február 2016 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35954612
18. 3. 2016 9580/0216 úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 94,50 € Diners Club CS, s. r. o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35757086
18. 3. 2016 24160020 norma ČSN EN 14619:2015 14,10 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
3. 3. 2016 416100199 vyúčtovanie - vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, 03.12.2014-01.12.2015 472,55 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
3. 3. 2016 416100196 vyúčtovanie - vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, 04.12.2013-02.12.2014 497,50 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
3. 3. 2016 16240177 servisné práce - paušál, údržba a servis výťahu, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
3. 3. 2016 56160124 nájomné za nebytové priestory, I SOI pre Žilinský kraj, február 2016 1 589,00 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
3. 3. 2016 36200103 podpora APV, firewall - podpora a aktualizácia, prevádzka dig. pob. ústredne, prev. dátovej siete, január 2016 4 561,67 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
3. 3. 2016 611600049 inštalácia servera, odobratie pokazeného servera, prenos súborov zo starého servera 810,00 € ANASOFT APR, s. r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
3. 3. 2016 21165129 Vestník ÚNMS SR, č. 1 - 12/2016, ÚI SOI 138,60 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
3. 3. 2016 002/2016 úprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie, I SOI pre Košický kraj 498,58 € KAREVEL, s. r. o., Gerlachovská 23, 040 12 Košice, IČO: 31706410
3. 3. 2016 7710038786 vyúčtovanie poistného vozidla, 01.10.-31.12.2015 -5,38 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
3. 3. 2016 8080114722 vyúčtovanie poistného vozidiel -1,38 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
3. 3. 2016 29160093 normy STN EN, 3 druhy, 6 ks 90,40 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
3. 3. 2016 2152432143 pravidelná platba, poplatok za prenájom zariadenia, čiernobiely výstup zo zariadenia, január 2016 111,00 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
3. 3. 2016 6160037520 smerovanie DNS na IP, paušál, smerovanie domén. pošty, január 2016 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35954612
3. 3. 2016 5041505153 vyúčtovanie predplatného za rok 2015 - Finančný spravodajca 12,46 € Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23 a, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
3. 3. 2016 960061 oprava kufra služ. motor. vozidla Seat Cordoba 59,88 € AUTO SLOVÁK, s. r. o., Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen, IČO: 36033693
3. 3. 2016 FS16 40006 servis služ. motor. vozidla 1 197,35 € Auto Valušek služby, s. r. o., Štúrova 41, 908 51 Holíč, IČO: 35776650
3. 3. 2016 216010002 servisný poplatok k dod. dielu - IS pre podporu verej. obstarávania, január 2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
3. 3. 2016 2320916250 telekomunikačné služby, január 2016 2 540,58 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
3. 3. 2016 5515368 odber vody, stočné, zrážky od 01.07.-31.12.2015, I SOI pre Žilinský kraj 21,12 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048