SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
28. 7. 2016 2016030 čistiace a upratovacie práce, I SOI pre Prešovský kraj, jún 2016 160,00 € TOBA, s. r. o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
28. 7. 2016 160100038 upratovanie kancelárií č. 203 - 206, SOI, Prievozská 32, jún 2016 30,00 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
28. 7. 2016 160100037 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, jún 2016 199,20 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
28. 7. 2016 160100036 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, jún 2016 247,73 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
28. 7. 2016 160100035 upratovacie a čistiace služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, jún 2016 829,00 € Mgr. Jana Olašáková, ORIOLA - CLEAN, Na Lány 44, 010 03 Žilina 3, IČO: 41079621
28. 7. 2016 0786594926 telekomunikačné poplatky za služby pevnej siete, Virtual Voice Net, jún 2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
28. 7. 2016 2016036 servis kotlov Buderus, 2 ks, I SOI pre Nitriansky kraj 120,00 € Igor Arendáš, Servis plynových zariadení, Mons. Vagnera 37, 949 11 Nitra, IČO: 22681931
28. 7. 2016 242016 opakovaná odbor. prehliadka a odbor. skúška VTZ plynového, tlakového zar. a kotolne, I SOI pre Trenčiansky kraj 230,00 € Michal Vašek - MV GROUP, Šoltésovej 1724/5, 911 01 Trenčín, IČO: 40815609
28. 7. 2016 160600015 BOZP, ochrana pred požiarmi, jún 2016 298,80 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
28. 7. 2016 4116016015 mesačný poplatok za službu IP VPN, od 06. 06. - 31. 07. 2016 1 183,37 € BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
28. 7. 2016 2016000387 webhostingové služby, 10. 06. - 09. 07. 2016 39,43 € AlejTech, spol. s r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
28. 7. 2016 3786574534 telekomunikačné poplatky za služby pevnej siete, Biznis Partner, jún 2016 1 482,98 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
28. 7. 2016 56160508 prenájom nebyt. prieštorov a prevádzkové náklady, júl 2016, I SOI pre Žilinský kraj 1 170,00 € COOP Jednota Žilina, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
28. 7. 2016 2016300 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 276,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
28. 7. 2016 2016299 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, júl 2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
28. 7. 2016 2216057 prevedenie pravidelnej funkčnej skúšky PSN 240,48 € PROFI line, s. r. o., Zábranie 43, 920 01 Hlohovec, IČO: 36234745
28. 7. 2016 116146149 zrážky, stočné, jún 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava 245,52 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
28. 7. 2016 7258615284 dodávka zemného plynu, I SOI pre Trenčiansky kraj, júl 2016 630,00 € SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
28. 7. 2016 FV20161000898 oprava 2 ks SMV, I SOI pre Nitriansky kraj 548,00 € CARS SERVICE, s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky, IČO: 44108672
28. 7. 2016 2016183 oprava služ. motor. vozidla, I SOI pre Prešovský kraj 332,02 € AL-Auto, s. r. o., Pod Táborom 43A/14118, 080 01 Prešov, IČO: 46482661
28. 7. 2016 2016181 oprava služ. motor. vozidla, I SOI pre Prešovský kraj 721,96 € AL-Auto, s. r. o., Pod Táborom 43A/14118, 080 01 Prešov, IČO: 46482661
28. 7. 2016 7258615250 dodávka zemného plynu, SOI, Mierová 162, Bratislava, I SOI pre Nitriansky kraj a I SOI pre Košický kraj, júl 2016 233,00 € SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
28. 7. 2016 7458814860 dodávka elektrickej energie, SOI, Prievozská 32, júl 2016 1 383,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
28. 7. 2016 2016 11 čistiace a umývacie práce, služ. motor. vozidlá, 4 ks, jún 2016, I SOI pre Trenčiansky kraj 36,00 € Alena Boboková, AB - Centrum, Ľ. Ondrejova 844/12, 971 01 Prievidza, IČO: 37459066
28. 7. 2016 1918236581 telefóny - výmena - ÚI SOI 181,02 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
28. 7. 2016 O160047 diaľkové ovládače na brány - vysielač HSE2BS, 4 ks, I SOI pre Trenčiansky kraj 144,00 € STYRO-JR, s. r. o., Opatovská1735, 911 01 Trenčín, IČO: 44965192
28. 7. 2016 40160338 kartotéka A4, ARS, ÚI SOI 163,00 € MERCATOR DMS, spol. s r. o., Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava, IČO: 17327547
28. 7. 2016 7458814859 dodávka elektrickej energie, SOI, Mierová 162, Bratislava, júl 2016 60,49 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
28. 7. 2016 0116073513 jedálne kupóny 11 541,13 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
28. 7. 2016 3240000691 poplatok za kópie - výtlačky nad limit, zariadenie 1307169500/AR-5620N, od 25. 03. - 28. 06. 2016 82,33 € SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o., Technická 2, 821 04 Bratislava, IČO: 48093891
28. 7. 2016 3240000333 poplatok za kópie - výtlačky nad limit, zariadenie 1306839400/AR-5620N, od 22. 03. - 21. 06. 2016 152,11 € SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o., Technická 2, 821 04 Bratislava, IČO: 48093891
28. 7. 2016 20160231 štítok plastový ROWMARK, 16 ks 36,48 € rKAN, s. r. o., Dvojkrížna 13155/2, 821 07 Bratislava, IČO: 35919515
28. 7. 2016 16241604 paušálna cena za údržbu a servis výťahu v budove SOI, Prievozská 32, Bratislava, jún 2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
28. 7. 2016 20160023 výučba anglického jazyka, pokročilí a stredne pokročilí 304,50 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
28. 7. 2016 2016028 jarná deratizácia budovy, I SOI pre Nitriansky kraj 84,00 € Redinex, spol. s r. o., 966 02 Vyhne 214, IČO: 44970455
28. 7. 2016 2016027 dezinsekcia budovy SOI, Prievozská 32, Bratislava 330,00 € Redinex, spol. s r. o., 966 02 Vyhne 214, IČO: 44970455
28. 7. 2016 623038617 dofakturácia prenájom nebyt. priestorov a služieb pri prenájme, I SOI pre Prešovský kraj 358,93 € Lesy SR, š. p., OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO: 36038351
14. 7. 2016 1635000 Pranie a prenájom rohoží 23.05.-19.06.2016 19,56 € Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
14. 7. 2016 2342458603 telekomunikačné služby od 10.06.-09.07.2016 2 871,47 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14. 7. 2016 9000935212 poštové služby I SOI ÚI SOI, máj 2016 1 088,55 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 1918141645 telekomunikačné služby 2 483,10 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14. 7. 2016 600005 Oprava omietky na obj. SOI v BA 1 080,00 € SOMAX s.r.o., Hlavná ulica 41/27, 929 01 Veľké Dvorníky, IČO: 36247553
14. 7. 2016 2016/12 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne NR 209,00 € Ing. Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma, Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 34519271
14. 7. 2016 1620001302/592875 miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2016, BB 457,60 € Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00313271
14. 7. 2016 21610854 kontrola a výmena materiálu na automobile 271,61 € FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO: 45960470
14. 7. 2016 41606034 školenie "Ako sprostredkovať porozumenie a smerovať k dohode" 2 160,00 € komkom s.r.o., Cesta na Klanec 42D, 841 03 Bratislava, IČO: 46488961
14. 7. 2016 2016202 Hasiace prístroje 3 ks 64,80 € HAS MAX Július Májik, Ul. Na Predmostí 884/1, 949 01 Nitra, IČO: 41438426
14. 7. 2016 10160395 Nastavenie liniek - servisné práce 104,40 € TCNS, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44082011
14. 7. 2016 160835 VIE - BRU - VIE letenka 526,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL, s. r. o., Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36667234
14. 7. 2016 29161851 slovenské technické normy 12 ks 208,40 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710