SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
22. 6. 2016 160199 odborná prehliadka a revízia tlakových zariadení pre rok 2016, SOI, Mierová ul., Bratislava (vonk. prehl. TNS, kontrola tlaku, dotlakovanie) 60,00 € SIMTEC, spol. s r. o., Tomanova 70, 831 07 Bratislava, IČO: 35765909
22. 6. 2016 160198 odborná prehliadka a revízia plynovej kotolne pre rok 2016, SOI, Mierová ul., Bratislava (prehl. plyn. rozvodu, MaRZ plynu a plyn. spotrebiča) 84,00 € SIMTEC, spol. s r. o., Tomanova 70, 831 07 Bratislava, IČO: 35765909
22. 6. 2016 013/2016 úprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie, I SOI pre Košický kraj 244,48 € KAREVEL, s. r. o., Gerlachovská 23, 040 12 Košice, IČO: 31706410
22. 6. 2016 160500015 služby v oblasti BOZP a OPP, máj 2016 333,02 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
22. 6. 2016 611601125 inštalácia a konfigurácia routra Mikrotik do siete 960,00 € ANASOFT APR, s. r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
22. 6. 2016 316374800 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, máj 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
22. 6. 2016 116138231 zrážky, stočné, SOI, Prievozská 32, Bratislava, máj 2016 254,35 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
22. 6. 2016 160100002 služby práčovne, chata SOI Krpáčovo, máj - október 2015 143,34 € Chudá Renáta, Centrum II, 95/63, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36927481
22. 6. 2016 56160432 prenájom nebyt. priestorov a služby, I SOI pre Žilinský kraj, jún 2016 1 589,00 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
22. 6. 2016 20160027 technická a emisná kontrola SMV Seat Cordoba, I SOI pre Košický kraj 50,20 € Stanica technickej kontroly I, s. r. o., Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 36591416
22. 6. 2016 2166031361 monitorovanie EZS, máj 2016 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
22. 6. 2016 160100046 vývoz odpadu septiku chaty SOI Bystrá v Krpáčove 47,00 € Polianka, s. r. o., Horná Lehota 481, 976 51 Horná Lehota, IČO: 46850716
22. 6. 2016 2016011037 preprava zásielok - vzoriek do skúšobní v Slovinsku, Českej republike a Španielsku 303,20 € IN TIME, s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31342621
22. 6. 2016 7248609567 dodávka zemného plynu, I SOI pre Trenčiansky kraj, jún 2016 630,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
22. 6. 2016 7248609533 dodávka zemného plynu, Bratislava - Mierová a Prievozská ul., I SOI pre Nitriansky kraj, I SOI pre Košický kraj, jún 2016 260,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
22. 6. 2016 2016252 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 276,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
22. 6. 2016 2016251 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, jún 2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
22. 6. 2016 2016103325 poplatok za servisné služby, od 01. 06. - 10. 06. 2016 102,24 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
22. 6. 2016 0116060708 jedálne kupóny 12 724,07 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
22. 6. 2016 20160019 výučba anglického jazyka, ÚR 234,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
22. 6. 2016 20160018 výučba anglického jazyka stredne pokročilí, pokročilí 261,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
22. 6. 2016 160100032 upratovanie kancelárií č. 203 - 206, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, máj 2016 30,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
22. 6. 2016 160100031 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, máj 2016 199,20 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
22. 6. 2016 160100030 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, máj 2016 247,73 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
22. 6. 2016 160100029 upratovacie a čistiace služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, máj 2016 829,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
22. 6. 2016 001302/2016 daň z nehnuteľností, rok 2016, 1. splátka, I SOI pre Banskobystrický kraj 505,91 € Mesto Banská Bystrica, Čs. armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00313271
22. 6. 2016 201621343 výroba pečiatok 2 ks, štočok 1 ks 51,87 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO: 11648783
22. 6. 2016 392 tonery HP 40 ks, Canon 32 ks, Samsung 30 ks 2 879,99 € Juriga, s. r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
22. 6. 2016 20161261 letenka Viedeň - Brusel, Brusel - Bratislava, 14. 06. - 15. 06. 2016 253,00 € NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, IČO: 45329753
22. 6. 2016 20161260 letenka Viedeň - Brusel, Brusel - Bratislava, 01. 06. - 02. 06. 2016 273,00 € NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, IČO: 45329753
22. 6. 2016 FA 2016000169 ubytovanie pre 1 osobu, 18. 05. 2016 50,50 € Dom techniky ZSVTS KE, s. r. o., Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 043 23 Košice, IČO: 46520104
22. 6. 2016 160700194 servis SMV SEAT Ibiza po 2 rokoch, čistenie klimatizácie, I SOI pre Košický kraj 142,43 € AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice, IČO: 31706495
22. 6. 2016 3116100720 čistenie kanalizácie - odstránenie havarijného stavu, I SOI pre Banskobystrický kraj 126,61 € PRIMA INVEST, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 B. Bystrica, IČO: 31644791
22. 6. 2016 B/2016/092196 a 00200663/25 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rok 2016, 1. splátka, I SOI pre Košický kraj 180,18 € Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135
22. 6. 2016 2016055 oprava služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Trenčiansky kraj 96,60 € Alexander Antol - ALEXANDER servis, Rybničky 1644/12, 972 01 Bojnice, IČO: 10893113
22. 6. 2016 2338123153 telekomunikačné služby k 09. 05. 2016 2 783,33 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
22. 6. 2016 2016/0310 deratizácia objektov SOI, Prievozská 32 a Mierová 162, Bratislava 158,70 € Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba, Lachova ul. 9, 851 03 Bratislava, IČO: 41332318
22. 6. 2016 F301600016 servis SMV Seat Cordoba po 120 000 km, I SOI pre Banskobystrický kraj 193,92 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s. r. o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
22. 6. 2016 F301600015 servis SMV Seat Cordoba po 120 000 km, I SOI pre Banskobystrický kraj 144,47 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s. r. o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
22. 6. 2016 2016/21 odborné prehliadky vyhradených technických zariadení, I SOI pre Košický kraj 144,00 € Ján Kováč REVOP - TLAK SERVIS, Dénešova 15, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 41509323
22. 6. 2016 216010163 poskytovanie služieb k dod. dielu: IS pre podporu verej. obstaráv., máj 2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
22. 6. 2016 2016150 spracovanie dokumentov PZS, I SOI pre Trenčiansky kraj, 10 osôb 360,00 € AMTECH, s. r. o., Pri kríži 7/2000, 841 02 Bratislava 42, IČO: 35862548
17. 6. 2016 FV160613 Letenka VIE-BRU-VIE 487,00 € WINGS, s. r. o., Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava 1, IČO: 31365698
17. 6. 2016 160100001 služby práčovne máj 2016 19,62 € Chudá Renáta, Centrum II. 95/63, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36927481
17. 6. 2016 616291 Odborná prehliadka a skúška zariadení v kotolni NR 162,00 € GASFIX spol. s r. o., Remeselnícka 54, 949 01 Nitra, IČO: 34120785
17. 6. 2016 2016067 Emisná kontrola - Seat Cordoba 19,00 € CM Control, s. r. o., Nejedlého 23, 841 02 Bratislava, IČO: 36693529
16. 6. 2016 2121124021 vodné a stočné od 23.02.-06.05.2016 Košice 324,49 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460
16. 6. 2016 160695 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň 294,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL, s. r. o., Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 36667234
16. 6. 2016 36200292 podpora APV, máj 2016, firewall, prevádzka dig.pob.ústredne, dátovej siete 4 561,67 € SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7 D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
16. 6. 2016 26200264 podpora APV, máj 2016 532,63 € SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7 D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512