SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
16. 6. 2016 611601009 MIKROTIK RoterBOARD 322,80 € ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
31. 5. 2016 7160842743 dodávka elektriny, I SOI pre Nitriansky kraj, apríl 2016 185,60 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
31. 5. 2016 316321752 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, apríl 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
31. 5. 2016 116129171 zrážky, stočné, SOI, Prievozská 32, Bratislava, apríl 2016 245,52 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
31. 5. 2016 22160310 servisná prehliadka SMV, Peugeot 308, I SOI pre Trnavský kraj 367,75 € AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, s. r. o., Istvána Gyurcsóa 36, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 34134484
31. 5. 2016 3116000008 upratovacie a čistiace služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, apríl 2016 166,58 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
31. 5. 2016 2016204 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 276,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
31. 5. 2016 2016203 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj,máj 2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
31. 5. 2016 F301600013 servis SMV Seat Cordoba po 120 000 ks, I SOI pre Banskobystrický kraj 133,73 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s. r. o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
31. 5. 2016 2016158 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, I SOI pre Banskobystrický kraj 61,90 € HAS - MAX, Július Májik, Na Predmostí 884/1, 949 01 Nitra, IČO: 41438426
31. 5. 2016 2166031125 monitorovanie EZS, apríl 2016 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
31. 5. 2016 850600424 letné pneumatiky, 80 ks 3 400,00 € Nicholtrackt, s. r. o., Fiľakovská cesta 3275/24, 984 01 Lučenec, IČO: 31583466
31. 5. 2016 2016/7 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne, I SOI pre Nitriansky kraj 209,00 € Ing. Roman Petrovič - Staviteľ, Jelenecká 232, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce, IČO: 34519271
31. 5. 2016 2333805048 telekomunikačné služby, apríl 2016 2 687,66 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
30. 5. 2016 1060037896 falošný výjazd, marec 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava 66,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866
30. 5. 2016 29161555 norma STN EN Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. 1 ks 14,10 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
30. 5. 2016 29161553 normy STN EN, 6 druhov á 1 ks (bicykle, rebríky, bezpečnosť hračiek) 110,30 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
30. 5. 2016 20160032 servisná prehliadka SMV Seat Ibiza, I SOI pre Žilinský kraj po 30 000 km/2 roky 164,60 € Adam Lokaj, Autoservis, Lichardova 2801/4, 010 01 Žilina, IČO: 45370818
30. 5. 2016 1601103950 kopírovací papier A4 Premier 80 g, 180 bal. 508,19 € XEPAP, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
30. 5. 2016 216050846 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Trenčiansky kraj, apríl 2016 82,79 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
30. 5. 2016 7293102047 dodávka elektriny, I SOI pre Košický kraj, apríl 2016 299,14 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222
30. 5. 2016 516401308 odborná prehliadka a skúška el. zariadenia EZS, I SOI pre Banskobystrický kraj 160,20 € SK - SPIN, s. r. o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 44536551
30. 5. 2016 6160292198 smerovanie DNS na IP, paušál, smerovanie domén. pošty, máj 2016 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35954612
30. 5. 2016 9000930767 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, apríl 2016 361,05 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 5. 2016 9000930540 poštové služby, I SOI pre Košický kraj, apríl 2016 279,60 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 5. 2016 9000930407 poštové služby, I SOI pre Prešovský kraj, apríl 2016 211,50 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 5. 2016 9000930205 poštové služby, I SOI pre Trnavský kraj, apríl 2016 308,15 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 5. 2016 9000927985 poštové služby, I SOI pre Trenčiansky kraj, apríl 2016 101,60 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 5. 2016 9000928466 poštové služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, apríl 2016 188,10 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 5. 2016 9000927816 poštové služby, I SOI pre Nitriansky kraj, apríl 2016 251,40 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 5. 2016 9000927269 poštové služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, apríl 2016 1 166,35 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 5. 2016 4/2016 povinné zmluvné poistenie, od 06. 05. 2016 - 30. 06. 2016 18,52 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
30. 5. 2016 3/2016 vyúčtovanie poistného za vozidlá, od 06. 05. 2016 - 30. 06. 2016 68,50 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
30. 5. 2016 6784637982 telekomunikačné služby pevnej siete, apríl 2016 81,50 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 5. 2016 7111382684 vyúčtovanie elektriny, I SOI pre Trenčiansky kraj, apríl 2016 475,54 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
30. 5. 2016 9580/0516 vyúčtovanie transakcií firemných kariet Diners Club 299,50 € Diners Club CS, s. r. o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35757086
30. 5. 2016 2000151068 vyúčtovanie dodávky tepla, SOI, Prievozská 32, Bratislava, apríl 2016 -867,73 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratisla a, IČO: 35823542
30. 5. 2016 2016000280 webhosting 10. 04. - 09. 05. 2016 39,43 € AlejTech, s. r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
30. 5. 2016 611600768 pravidelný servis, apríl 2016 864,00 € ANASOFT APR, s. r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
30. 5. 2016 8660033705 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, apríl 2016 82,61 € Zs. vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
30. 5. 2016 3416060143 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, apríl 2016 132,72 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
30. 5. 2016 2016 01 0411 upratovanie kancelárskych priestorov, I SOI pre Trenčiansky kraj, apríl 2016 259,20 € MAPEKA, s. r. o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, IČO: 36688843
30. 5. 2016 1600112 upratovanie kancelár. priestorov, I SOI pre Košický kraj, apríl 2016 300,70 € AMG Security, s. r. o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
30. 5. 2016 3784735375 telekomunikačné služby Virtual Voice Net, apríl 2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 5. 2016 2784717473 telekomunikačné služby pevnej siete, Biznis Partner, apríl 2016 1 470,85 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 5. 2016 012/2016 revízia elektrickej zabezpeč. signalizácie, I SOI pre Košický kraj 120,00 € KAREVEL, s. r. o., Gerlachovská 23, 040 12 Košice, IČO: 31706410
30. 5. 2016 2016/10 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I SOI pre Nitriansky kraj 209,00 € Ing. Roman Petrovič - Staviteľ, Jelenecká 232, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce, IČO: 34519271
30. 5. 2016 2016018 čistiace a upratovacie práce, I SOI pre Prešovský kraj, apríl 2016 160,00 € TOBA, s. r. o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
30. 5. 2016 2016103233 poplatok za servisné služby, máj 2016 306,71 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
30. 5. 2016 20160016 výučba anglického jazyka ÚR 208,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416