SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
26. 4. 2016 2/2016 úhrada KASKO poistného za vozidlá, apríl - jún 2016 2 162,49 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
26. 4. 2016 29160782 normy STN EN, 3 druhy, 11 ks 247,80 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
26. 4. 2016 160100012 upratovanie kancelárií č. 203 - 206, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, február 2016 30,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
26. 4. 2016 160100009 upratovacie a čistiace služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, február 2016 829,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
26. 4. 2016 2000147537 vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2015, SOI, Prievozská 32, Bratislava -1 795,55 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratisla a, IČO: 35823542
26. 4. 2016 1601101982 kopírovací papier A4 Premier 80 g, 35 bal. 98,81 € XEPAP, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
26. 4. 2016 3160749 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 04. 04. - 06. 04. 2016 511,50 € REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192
26. 4. 2016 348504869 zálohové platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rok 2016, I SOI pre Nitriansky kraj 514,80 € Mesto Nitra v zastúpení Nitrianskymi komunálnymi službami, s. r. o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31436200
26. 4. 2016 7468508859 dodávka elektriny, SOI, Prievozská 32, Bratislava, marec 2016 1 383,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
26. 4. 2016 7468508858 dodávka elektriny, SOI, Mierová 162, Bratislava, marec 2016 60,49 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
26. 4. 2016 1301601800 aktualizácia k 19.02.2016 - Občianske právo s vysvetlivkami, 8 ks 457,60 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
26. 4. 2016 2660100825 predplatné - Právo pre ROPO a Obce, 04/2016-03/2017 72,00 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
26. 4. 2016 1600042 upratovanie a zimná údržba 02/2016 Košice 361,90 € AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
26. 4. 2016 216031553 vodné a stočné február 2016 Trenčín 92,16 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
26. 4. 2016 2016102586 poplatok za servisné služby, apríl 2016 306,71 € Ochranná služba s.r.o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
26. 4. 2016 216040669 vodné a stočné marec 2016 Trenčín 82,79 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
22. 4. 2016 6160229593 smerovanie DNS na IP, paušál, smerovanie domén. pošty, apríl 2016 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35954612
22. 4. 2016 2016000220 webhosting 10.03.-09.04.2016 39,43 € AlejTech, s. r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
22. 4. 2016 316268793 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, marec 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
22. 4. 2016 1601024 spracovanie účtovných dokladov, marec 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
22. 4. 2016 2783709365 telekomunikačné služby, marec 2016 80,36 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
22. 4. 2016 605/010520-0 poistné od 25.04.2016 do25.10.2016, I SOI pre Nitriansky kraj 325,23 € Wüstenrot poisťovňa, a. s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31383408
22. 4. 2016 56160274 nájomné za nebytové priestory, I SOI pre Žilinský kraj, apríl 2016 1 589,00 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
22. 4. 2016 611600651 pravidelný servis, marec 2016 864,00 € ANASOFT APR, s. r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
22. 4. 2016 2016159 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 276,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
22. 4. 2016 2016158 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, apríl 2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
22. 4. 2016 36200209 podpora APV, firewall - podpora a aktualizácia, prevádzka dig. pob. ústredne, prev. dátovej siete, marec 2016 4 561,67 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
22. 4. 2016 26200146 podpora APV, marec 2016 532,63 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
22. 4. 2016 110600640 nízkonákladová letenka Viedeň-Paríž-Viedeň, 12.05.2016 165,10 € ORBIX, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava, IČO: 44552131
22. 4. 2016 7458677255 dodávka elektriny, SOI, Prievozská 32, Bratislava, apríl 2016 1 383,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
22. 4. 2016 7458677254 dodávka elektriny, SOI, Mierová 162, Bratislava, apríl 2016 60,49 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
22. 4. 2016 2016001 technická kontrola, služ. motor. vozidlo, I SOI pre Bratislavský kraj 25,00 € B.O.A.T. plus, s. r. o., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO: 31365582
22. 4. 2016 001 emisná kontrola, služ. motor. vozidlo, I SOI pre Bratislavský kraj 25,00 € B.O.A.T. plus, s. r. o., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO: 31365582
22. 4. 2016 7/CAR/16 obsluha plynovej kotolne, I SOI pre Košický kraj, marec 2016 220,00 € Ing. František Spišák - CARBOXYL, Horovova 37, 040 17 Košice, IČO: 10786694
22. 4. 2016 2152441505 vyúčtovanie zmluvy, ČB výstup zo zariadenia, január - marec 2016 223,40 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
22. 4. 2016 7248566865 dodávka zemného plynu, I SOI pre Trenčiansky kraj, apríl 2016 630,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
22. 4. 2016 7248566830 dodávka zemného plynu, Bratislava - Mierová a Prievozská ul., I SOI pre Nitriansky kraj, I SOI pre Košický kraj, apríl 2016 1 572,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
22. 4. 2016 0116038346 jedálne kupóny 11 474,11 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
22. 4. 2016 015182/2016 daň z nehnuteľností, rok 2016, I SOI pre Trenčiansky kraj, 1. splátka 837,15 € Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00312037
22. 4. 2016 9163700091 servis multifunkčných zariadení, kopírovanie 645,05 € Nepa Business Solutions Slovakia, s. r. o., Technická 2, 821 04 Bratislava 2, IČO: 48093891
22. 4. 2016 212 tonery HP 46 ks, Canon 45 ks, Epson 17 ks, Lexmark 4 ks, Panasonic 3 ks, valec Samsung 4 ks 5 299,99 € Juriga, s. r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
19. 4. 2016 160300014 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, marec 2016 298,80 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
19. 4. 2016 1616017 prenájom a pranie rohoží, 29.02.-27.03.2016 19,56 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
19. 4. 2016 16240802 servisné práce - paušál, údržba a servis výťahu, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, marec 2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
19. 4. 2016 1301602863 aktualizácia k 19.03.2016 - Správny poriadok - komentár 18,39 € Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
19. 4. 2016 1060000783 Rapid /Pilot AB 3 m 914 tmavošedá farba 99,54 € JUTEX Slovakia, s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36250643
19. 4. 2016 2016024 oprava služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Trenčiansky kraj 565,08 € Alexander Antol - ALEXANDER servis, Rybničky 1644/12, 972 01 Bojnice, IČO: 10893113
19. 4. 2016 16020006 oprava WC - odstránenie havarijného stavu, I SOI pre Košický kraj 51,00 € LEPASTAV, s. r. o., Čs. armády 16/A, 040 01 Košice, IČO: 44834306
19. 4. 2016 2016021 oprava služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Trenčiansky kraj 252,12 € Alexander Antol - ALEXANDER servis, Rybničky 1644/12, 972 01 Bojnice, IČO: 10893113
19. 4. 2016 160100011 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, február 2016 199,20 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211