SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
3. 3. 2016 1690006868 ročná diaľničná známka, rok 2016, 38 ks 1 900,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001
3. 3. 2016 416100194 vyúčtovanie - vodné, stočné a zrážky, SOI, Mierová 162, Bratislava, 03.12.2014-01.12.2015 -44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
3. 3. 2016 7468435341 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, SOI, Mierová 162, Bratislava, január 2016 13,87 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
3. 3. 2016 7468435342 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 93,81 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
3. 3. 2016 002/2016 úprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie, I SOI pre Košický kraj 532,90 € KAREVEL, s. r. o., Amurská 7, 040 12 Košice, IČO: 31706410
3. 3. 2016 816000016 vyúčtovanie - vodné, SOI, Mierová 162, Bratislava, od 04.12.2013-02.12.2014 7,10 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
3. 3. 2016 623037053 prenájom nebyt. priestorov a služby, I. štvrťrok 2016, I SOI pre Prešovský kraj 3 950,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
3. 3. 2016 4/CAR/16 obsluha plynovej kotolne, I SOI pre Košický kraj, január 2016 220,00 € Ing. František Spišák - CARBOXYL, Horovova 37, 040 17 Košice, IČO: 10786694
3. 3. 2016 623037104 prenájom pozemkov na parkovanie rok 2016, I SOI pre Prešovský kraj 143,42 € Lesy SR, š. p., OZ, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO: 36038351
3. 3. 2016 7461003939 poistenie majetku, chata Krpáčovo, rok 2016 186,16 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
3. 3. 2016 7263504358 dodávka zemného plynu, Bratislava - Mierová a Prievozská ul., I SOI pre Nitriansky kraj, I SOI pre Košický kraj, február 2016 3 041,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
3. 3. 2016 7623504393 odber zemného plynu, I SOI pre Trenčiansky kraj, február 2016 630,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
3. 3. 2016 160100012 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, január 2016 298,80 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
3. 3. 2016 1600015 upratovanie kancelár. priestorov, zimná údržba, I SOI pre Košický kraj, január 2016 361,90 € AMG Security, s. r. o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
3. 3. 2016 30/15 vypracovanie a dodanie statického posúdenia časti objektu budovy I SOI pre Košický kraj 120,00 € Ing. Jozef Steranka, (prevádzka: Letná 42, 040 01 Košice), Kurská 24, 040 22 Košice, IČO: 17248698
3. 3. 2016 3116000001 upratovacie a čistiace služby I SOI pre Banskobystrický kraj, január 2016 166,58 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
3. 3. 2016 1603694 prenájom a pranie rohoží, január 2016 19,56 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
2. 3. 2016 2016070 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 264,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
2. 3. 2016 2016069 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, február 2016 1 751,57 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
2. 3. 2016 1601014 spracovanie účtovných dokladov, január 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
2. 3. 2016 7121132060 dodávka elektriny, I SOI pre Trenčiansky kraj, január 2016 517,01 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
2. 3. 2016 8781941033 telekomunikačné služby pevnej siete, Biznis Partner, január 2016 1 489,33 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2. 3. 2016 7781960149 telekomunikačné služby Virtual Voice Net, január 2016 1 137,83 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2. 3. 2016 20160002 výučba anglického jazyka ÚR 208,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
2. 3. 2016 20160001 výučba anglického jazyka stredne pokročilí, pokročilí 261,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
2. 3. 2016 5041600701 Zbierka zákonov SR, ročník 2015 - vyúčtovanie predplatného 104,02 € Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23 a, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
2. 3. 2016 116103084 zrážky, stočné, SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 254,35 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
2. 3. 2016 316158207 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, január 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
2. 3. 2016 3416005728 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 132,72 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
2. 3. 2016 0116014882 jedálne kupóny 10 669,85 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
2. 3. 2016 160100005 upratovanie kancelárií č. 203 - 206, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 30,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
2. 3. 2016 160100002 upratovacie a čistiace služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 829,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
2. 3. 2016 29160282 normy STN EN 1930:2012 (anglický jazyk) 17,20 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
2. 3. 2016 2016/3 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I SOI pre Nitriansky kraj 209,00 € Ing. Roman Petrovič - Staviteľ, Jelenecká 232, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce, IČO: 34519271
2. 3. 2016 1301600684 aktualizácia k 29. januáru 2016 Zákonník práce - komentár 24,20 € Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
2. 3. 2016 2166030193 monitorovanie EZS, január 2016 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
2. 3. 2016 2016100662 poplatok za servisné služby, február 2016 306,71 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
2. 3. 2016 2016004 čistiace a upratovacie práce, I SOI pre Prešovský kraj, január 2016 160,00 € TOBA, s. r. o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
2. 3. 2016 9000903025 poštové služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, január 2016 720,70 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000904619 poštové služby, I SOI pre Košický kraj, január 2016 279,75 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000903800 poštové služby, I SOI pre Nitriansky kraj, január 2016 255,70 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000904849 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, január 2016 334,30 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000904167 poštové služby, I SOI pre Trnavský kraj, január 2016 264,95 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000903975 poštové služby, I SOI pre Prešovský kraj, január 2016 197,00 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 9000904419 poštové služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, január 2016 172,90 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
2. 3. 2016 26200098 podpora APV, január 2016 532,63 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
2. 3. 2016 8660001871 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, január 2016 62,93 € Zs. vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
2. 3. 2016 160100004 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, január 2016 199,20 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
2. 3. 2016 160100003 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, január 2016 247,73 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
2. 3. 2016 2781850625 telekomunikačné služby pevnej siete, Virtual Voice Net, I SOI pre Trenčiansky kraj, január 2016 -56,04 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469