SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
30. 5. 2016 20160015 výučba anglického jazyka stredne pokročilí, pokročilí 326,25 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
30. 5. 2016 7468578842 dodávka elektriny, SOI, Prievozská 32, Bratislava, máj 2016 1 383,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
30. 5. 2016 7468578841 dodávka elektriny, SOI, Mierová 162, Bratislava, máj 2016 60,49 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
30. 5. 2016 44161584 dodávka pramenitej vody 255,84 € PureWater, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
30. 5. 2016 8/CAR/16 obsluha plynovej kotolne, I SOI pre Košický kraj, apríl 2016 220,00 € Ing. František Spišák - CARBOXYL, Horovova 37, 040 17 Košice-Barca, IČO: 10786694
30. 5. 2016 2016273 servisná prehliadka SMV, Peugeot 308, I SOI pre Bratislavský kraj 119,92 € Maxim SERVIS, s. r. o., Cintorínska 313/22, 900 24 Veľký Biel, IČO: 36685640
30. 5. 2016 1601035 spracovanie účtovných dokladov, apríl 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
30. 5. 2016 56160360 prenájom nebyt. priestorov a služby, I SOI pre Žilinský kraj, máj 2016 1 589,00 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
30. 5. 2016 36200253 podpora APV, firewall - podpora a aktualizácia, prevádzka dig. pob. ústredne, prev. dátovej siete, apríl 2016 4 561,67 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
30. 5. 2016 26200244 podpora APV, apríl 2016 532,63 € SOFTIP, a. s., Business Centrum Aruba, Galvaniho7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
30. 5. 2016 201606 umytie 4 ks služ. motor. vozidiel, I SOI pre Trenčiansky kraj, apríl 2016 36,00 € Alena Boboková - AB Centrum, Ľ. Ondrejova 844/12, 971 01 Prievidza, IČO: 37459066
30. 5. 2016 0116050162 jedálne kupóny 12 489,49 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
30. 5. 2016 7268550325 dodávka zemného plynu, I SOI pre Trenčiansky kraj, máj 2016 630,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
30. 5. 2016 7268550291 dodávka zemného plynu, Bratislava - Mierová a Prievozská ul., I SOI pre Nitriansky kraj, I SOI pre Košický kraj, máj 2016 608,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
30. 5. 2016 160100026 upratovanie kancelárií č. 203 - 206, ÚI SOI, Prievozská 32, Bratislava, apríl 2016 30,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
30. 5. 2016 160100025 upratovacie práce, I SOI pre Trnavský kraj, apríl 2016 199,20 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
30. 5. 2016 160100024 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, apríl 2016 247,73 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
30. 5. 2016 160100023 upratovacie a čistiace služby, SOI, Prievozská 32, Bratislava, apríl 2016 829,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
30. 5. 2016 1604100140 kopírovací papier A4 Premier 80 g, 35 bal. 98,81 € XEPAP, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
30. 5. 2016 160400012 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, apríl 2016, školenie vodičov Trenčín, 2 x školenie vodičov Bratislava 316,80 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
30. 5. 2016 1622269 prenájom a pranie rohoží, 28. 03. - 24. 04. 2016 19,56 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
30. 5. 2016 16093 deratizácia, I SOI pre Trenčiansky kraj 72,00 € Tibor Jacko, Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín, IČO: 40193454
30. 5. 2016 2162201578 servis A00J563600 ROLLER 43,02 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
30. 5. 2016 3161343 spiatočná letenka Viedeň - Ľubľana - Viedeň, 23.05.-25.05.2016 336,20 € REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192
30. 5. 2016 3161260 spiatočné letenky 2 ks Viedeň - Brusel - Viedeň, 25. 04. -26. 04. 2016 1 338,54 € REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192
30. 5. 2016 29161201 norma STN 72 7221-2:2015/Z1 5,30 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
30. 5. 2016 6/2016 odborná prehliadka a skúška - revízia el. zariadenia, I SOI pre Košický kraj 1 186,01 € Miroslav Goga - MOREZ, Ul. Kotrádova 5, 080 01 Prešov, IČO: 10735364
30. 5. 2016 9580/0416 úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 106,50 € Diners Club CS, s. r. o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35757086
30. 5. 2016 209318/2016 daň z nehnuteľností, rok 2016, I SOI pre Žilinský kraj, 1. splátka 12,00 € Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796
30. 5. 2016 20160010 doplnenie prekladu e-learningového modulu pre hračky 140,40 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
20. 5. 2016 21601004 odťah nepojazdného služ. motor. vozidla, I SOI pre Nitriansky kraj 120,00 € Ivan Kozáček - CAPRIS, 913 07 Bošáca 626, IČO: 43054641
20. 5. 2016 20160146 deratizácia budovy, I SOI pre Košický kraj 21,60 € MR SERVIS, s. r. o., Mäsiarska 30, 040 01 Košice, IČO: 36170305
20. 5. 2016 20160034 dodávka a montáž koberca, I SOI pre Banskobystrický kraj 195,02 € Ján Dlabaj - POPAKO, Partizánska cesta 124, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 22625909
4. 5. 2016 623038078 prenájom nebyt. priestorov a služby,II. štvrťrok 2016, I SOI pre Prešovský kraj 3 950,00 € Lesy SR, š. p., OZ, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO: 36038351
4. 5. 2016 2016007 dodávka a montáž vertikálnych žalúzií, I SOI pre Košický kraj, 2 ks 120,00 € OKLANDIA, Mgr. Marián Miko, 044 42 Košické Olšany 2, prevádzka Alžbetina 51, 040 01 Košice, IČO: 40915115
4. 5. 2016 2016/012 vykonanie odbornej prehliadky a revízie plynových zar. plyn. kotolne, I SOI pre Nitriansky kraj 689,00 € Karol Škriňa REPOZ, Furdekova 8, 851 03 Bratislava, IČO: 11639351
4. 5. 2016 0242016 oprava SMV Seat Cordoba, I SOI pre Košický kraj 57,60 € Autoklinik, s. r. o., Ostravská 6, 040 11 Košice, IČO: 45992002
4. 5. 2016 13/2016 servis - oprava SMV Škoda Fabia, I SOI pre Trnavský kraj 612,46 € Alexander Kovačovič, Auto - Pneu Servis, Tajovského 7, 917 08 Trnava, IČO: 41693426
4. 5. 2016 16102 tabuľka pre kanceláriu ARS, prelepky k tabuli, I SOI pre Nitriansky kraj 50,40 € Ján Madaj, METAL Shape, Lomnická 42, 949 01 Nitra, IČO: 34317783
4. 5. 2016 510001252 poistné za poistenie budov, 03.05.-02.08.2016, SOI, Mierová ul., Bratislava 71,33 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
4. 5. 2016 2016018 oprava čerpacej technológie, ÚI SOI, Bratislava 1 254,00 € M&M PORT, s. r. o., Riečna 2, 811 02 Bratislava, IČO: 46294881
4. 5. 2016 516400993 oprava elektrického zariadenia EZS 80,50 € SK - SPIN, s. r. o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, IČO: 44536551
3. 5. 2016 1/16/138887-36/55/780208 daň z nehnuteľností, rok 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava, 1. splátka 1 964,01 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
3. 5. 2016 160101103 čistiace prostriedky pre služ. motor. vozidlá 2 289,00 € SGL media, s. r. o., 913 38 Soblahov 725, IČO: 45000093
3. 5. 2016 9000919191 poštové služby, ÚI SOI a I SOI pre Bratislavský kraj, marec 2016 1 032,35 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
3. 5. 2016 9000922406 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, marec 2016 322,80 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
3. 5. 2016 9000919794 poštové služby, I SOI pre Trenčiansky kraj, marec 2016 112,65 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
3. 5. 2016 9000922145 poštové služby, I SOI pre Prešovský kraj, marec 2016 158,30 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
3. 5. 2016 9000920437 poštové služby, I SOI pre Trnavský kraj, marec 2016 309,65 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
3. 5. 2016 9000920256 poštové služby, I SOI pre Nitriansky kraj, marec 2016 276,70 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124