SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
14. 7. 2016 20165031 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov, Krpáčovo 0,00 € Hlaváčik, s.r.o., Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44305869
14. 7. 2016 201602269 oprava automobilu a materiál 206,12 € K AUTOSERVIS s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 36 595 977
14. 7. 2016 623038693 prenájom pozemkov na parkovanie za II. polrok 2016 Prešov 143,42 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO: 36038351
14. 7. 2016 2016000333 webhostingové služby od 10.05.-09.06.2016 39,43 € AlejTech, spol. s r.o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
14. 7. 2016 B/2016/092196 a 00200663/25 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Košice 2016, 2. splátka 180,18 € Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135
14. 7. 2016 B/2016/128586/B/2016/00186993/19 Miestne dane Košice 2016, 2. splátka 426,14 € Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135
14. 7. 2016 9000937921 poštové služby I SOI pre Trenčiansky kraj, máj 2016 163,80 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 9000938747 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, máj 2016 367,95 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 9000935770 poštové služby I SOI pre Nitriansky kraj, máj 2016 291,90 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 9000938523 poštové služby I SOI pre Košický kraj, máj 2016 353,30 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 9000937725 poštové služby I SOI pre Trnavský kraj, máj 2016 304,10 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 216010220 Servisný poplatok - IS pre podporu verejného obstarávania - jún 2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO: 35740175
14. 7. 2016 1600145 upratovanie kancelárskych priestorov máj 2016 KE 300,70 € AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995
14. 7. 2016 9000938314 poštové služby I SOI pre Banskobystrický kraj, máj 2016 199,80 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 9000938157 poštové služby I SOI pre Prešovský kraj, máj 2016 187,30 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14. 7. 2016 8080117462 zmluvné poistenie od 01.07.-30.09.2016 631,81 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
14. 7. 2016 7710040853 poistenie vozidiel 2 273,79 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
14. 7. 2016 1604100200 Kancelársky papier 98,81 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
14. 7. 2016 160088 oprava automobilu a materiál 187,00 € Autoservis Žuro Racing s.r.o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
14. 7. 2016 44162086 pramenitá voda 319,80 € PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
7. 6. 2016 2016010512 upratovanie kancelárskych priestorov máj 2016 TN 259,20 € MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, IČO: 36688843
14. 7. 2016 2016301 kamenivo 64,80 € MHRČ spol. s r. o., Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36013188
14. 7. 2016 2016196 Kontrola hasiacich prístrojov 145,61 € HAS MAX Július Májik, Ul. Na Predmostí 884/1, 949 01 Nitra, IČO: 41438426
14. 7. 2016 20160008 Servis klimatizácie v budove ÚI SOI 780,00 € Miroslav Burdej, Kukučínova 691/41, 019 01 Ilava, IČO: 43311075
14. 7. 2016 216059637 vodné a stočné od 05.05.-03.06.2016 Trenčín 83,99 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724
13. 6. 2016 2162205709 sevis - tlačiarne 33,92 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
14. 7. 2016 1601104855 Kancelársky papier 508,19 € Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
14. 7. 2016 6160354671 smerovanie DNS na IP jún 2016 23,90 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
14. 7. 2016 2785563884 Telekomunikačné služby od 01.05.-31.05.2016 80,48 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14. 7. 2016 210160410 kancelárske potreby 1 200,00 € IPOS-kancelárske potreby, spol. s r. o., Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava, IČO: 17332354
14. 7. 2016 611600987 pravidelný servis za 05/2016 864,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
14. 7. 2016 201608 čistiace a upratovacie práce 36,00 € Alena Boboková-AB Centrum, Priechodná 5, Prievidza, IČO: 37459066
14. 7. 2016 7293306194 Elektrina od 01.05.-31.05.2016 Ústredný inšpektorát SOI 295,12 € Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767
24. 6. 2016 40041/16 preprava drveného kameniva z lomu Iliaš do priestorov I SOI pre Banskobystrický kraj 82,80 € Jozef Ganz, Tulská 17, 974 01 Banská Bystrica, Mičinská cesta 2627/47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30204348
24. 6. 2016 2000152828 vyúčtovanie dodávky tepla, SOI, Prievozská 32, Bratislava, máj 2016 237,62 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratisla a, IČO: 35823542
24. 6. 2016 7458742335 dodávka elektriny, SOI, Prievozská 32, Bratislava, jún 2016 1 383,60 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
24. 6. 2016 7458742334 dodávka elektriny, SOI, Mierová 162, Bratislava, jún 2016 60,49 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
24. 6. 2016 2161118515 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Banskobystrický kraj, 18. 02. - 25. 05. 2016 476,99 € Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica, IČO: 36644030
22. 6. 2016 20/06/2016 spracovanie dokumentácie pre zhotovenie atypickej konštrukcie prestrešenia svetlíka, budova I SOI pre Košický kraj 230,00 € Vladimír Kubinec, Švábska 6801/66, 080 05 Prešov, IČO: 46369066
22. 6. 2016 1601052 spracovanie účtovných dokladov, máj 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
22. 6. 2016 3416071370 poplatok za odvoz komunálneho odpadu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, máj 2016 149,31 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
22. 6. 2016 16241382 servisné práce - paušál za údržbu a servis výťahu, SOI, Prievozská 32, Bratislava, máj 2016 56,64 € TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
22. 6. 2016 2016024 čistiace a upratovacie práce, I SOI pre Prešovský kraj, máj 2016 160,00 € TOBA, s. r. o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
22. 6. 2016 9785643659 telekomunikačné služby pevnej siete, Biznis Partner, máj 2016 1 483,27 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
22. 6. 2016 7785661918 telekomunikačné služby Virtual Voice Net, máj 2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
22. 6. 2016 8660044269 vodné, stočné, zrážky, I SOI pre Nitriansky kraj, máj 2016 79,18 € Zs. vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
22. 6. 2016 7340006104 dodávka elektriny, I SOI pre Nitriansky kraj, máj 2016 210,43 € ZSE Centrum Nitra, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
22. 6. 2016 7121163657 dodávka elektriny, I SOI pre Trenčiansky kraj, máj 2016 480,88 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
22. 6. 2016 3116000012 upratovanie priestorov, I SOI pre Banskobystrický kraj, máj 2016 13,20 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678
22. 6. 2016 3116000011 upratovacie a čistiace služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, máj 2016 166,58 € EURO consulting, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44865678