SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
19. 4. 2016 160100010 upratovacie práce, I SOI pre Nitriansky kraj, február 2016 247,73 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 46059211
19. 4. 2016 2329493108 telekomunikačné služby, 10.03.-09.04.2016 2 667,03 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
19. 4. 2016 160030 servis služ. motor. vozidla, Seat Toledo, ÚI SOI Bratislava 576,00 € Autoservis Žuro Racing, s. r. o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191
19. 4. 2016 7293300895 dodávka elektriny, február 2016 330,34 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222
19. 4. 2016 1601101996 kopírovací papier A4 Premier 80 g, 180 bal. 508,19 € XEPAP, spol. s r. o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 0031628605
19. 4. 2016 2016000153 webhosting od 10.02.-09.03.2016 39,43 € AlejTech, s. r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
19. 4. 2016 2152438947 pravidelná platba, poplatok za prenájom zariadenia, čiernobiely výstup zo zariadenia, marec 2016 111,00 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
19. 4. 2016 770795559 dodávka elektrickej energie 1 177,00 € Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
30. 3. 2016 3160714 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 07.03.-08.03.2016 652,60 € REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192
30. 3. 2016 29160847 normy STN EN, 3 druhy, 12 ks 185,40 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
30. 3. 2016 2016101935 dodávka a montáž elektron. zabezp. systému, SOI, Mierová 162, Bratislava 998,78 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
30. 3. 2016 2016101936 dodávka a montáž elektron. zabezp. systému, SOI, Prievozská 32, Bratislava 1 604,45 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
30. 3. 2016 6160165706 smerovanie DNS na IP, paušál, smerovanie domén. pošty, marec 2016 23,90 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35954612
30. 3. 2016 201621027 výroba pečiatok, 2 ks 37,10 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO: 11648783
30. 3. 2016 2166030535 monitorovanie EZS, február 2016 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
30. 3. 2016 9000911764 poštové služby, I SOI pre Nitriansky kraj, február 2016 249,70 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000912588 poštové služby, I SOI pre Košický kraj, február 2016 239,65 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000912094 poštové služby, I SOI pre Trenčiansky kraj, február 2016 58,90 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000912800 poštové služby, I SOI pre Trnavský kraj, február 2016 253,45 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000911926 poštové služby, I SOI pre Prešovský kraj, február 2016 226,40 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000913003 poštové služby I SOI pre Žilinský kraj, február 2016 286,10 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000912330 poštové služby, I SOI pre Banskobystrický kraj, február 2016 154,15 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 9000911142 poštové služby, ÚI SOI a I SOI pre Bratislavský kraj, február 2016 957,95 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
30. 3. 2016 2000146596 vyúčtovanie dodávky tepla, február 2016, SOI, Prievozská 32, Bratislava -568,31 € Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratisla a, IČO: 35823542
30. 3. 2016 1301601919 aktualizácia k 19.02.2016 - Občianske právo s vysvetlivkami + judik., 1 ks 64,90 € Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
30. 3. 2016 F301600003 výmena výfuku služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Banskobystrický kraj 15,00 € AUTOTECHNA BARÁNEK, s. r. o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 43880533
30. 3. 2016 2/2016 poukázanie nespotrebovaného poistného z dôvodu vyradenia z cestnej premávky, I. štvrťrok 2016 -4,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
30. 3. 2016 1610121 prenájom a pranie rohoží, február 2016 19,56 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
30. 3. 2016 20160004 preklad odborného textu z anglického do slovenského jazyka, E-learningový modul pre hračky 390,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
30. 3. 2016 6782880308 telekomunikačné služby Virtual Voice Net, február 2016 1 081,79 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 3. 2016 6782783041 telekomunikačné služby pevnej siete, február 2016 79,88 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 3. 2016 7111364202 dodávka elektriny, I SOI pre Trenčiansky kraj 516,56 € ZSE Centrum Bratislava I., ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, IČO: 36677281
30. 3. 2016 6782858103 telekomunikačné služby pevnej siete, Biznis Partner, február 2016 1 513,49 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
30. 3. 2016 611600308 pravidelný servis, február 2016 864,00 € ANASOFT APR, s. r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, IČO: 31361552
30. 3. 2016 2016/5 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I SOI pre Nitriansky kraj 209,00 € Ing. Roman Petrovič - Staviteľ, Jelenecká 232, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce, IČO: 34519271
30. 3. 2016 160200006 bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarmi, február 2016 298,80 € 3J, s. r. o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45682232
30. 3. 2016 56160201 prenájom nebyt. priestorov, I SOI pre Žilinský kraj, marec 2016 1 589,00 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
30. 3. 2016 2016115 prevádzkové náklady, I SOI pre Trnavský kraj 276,00 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
30. 3. 2016 2016114 nájomné, paušál a parkovacie státia, I SOI pre Trnavský kraj, marec 2016 1 941,65 € BELVEDÉR SK, s. r. o., Pekárska 23, 917 01 Trnava, IČO: 44257031
30. 3. 2016 0222016 kancelársky nábytok, I SOI pre Trnavský kraj 799,20 € APA CERT SLOVAKIA, spol. s r. o., Koniarekova 23, 917 01 Trnava, IČO: 36259004
30. 3. 2016 216010080 servisný poplatok k dod. dielu - IS pre podporu verej. obstarávania, marec 2016 39,83 € Lazar Consulting, s. r. o., Klariská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
30. 3. 2016 1601019 spracovanie účtovných dokladov, február 2016 1 160,00 € B Accounting, s. r. o., Bieloruská 14, 821 06 Bratislava 214, IČO: 47467894
30. 3. 2016 2016101324 poplatok za servisné služby, marec 2016 306,71 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35695340
30. 3. 2016 6/CAR/16 obsluha plynovej kotolne, I SOI pre Košický kraj, február 2016 220,00 € Ing. František Spišák - CARBOXYL, Horovova 37, 040 17 Košice, IČO: 10786694
30. 3. 2016 44160615 dodávka pramenitej vody 312,42 € PureWater, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
30. 3. 2016 20160151 diagnostika služ. motor. vozidla Renault Thalia 66,00 € VR Group, s. r. o., Lamačská cesta 8, 845 01 Bratislava, IČO: 45977917
30. 3. 2016 20160192 diaľkový ovládač na bránu Flo2RS, I SOI pre Trenčiansky kraj, 5 ks 84,50 € KRISTL, s. r. o., Prídavkova 49, 841 06 Bratislava, IČO: 43948341
30. 3. 2016 201621134 tlač vizitiek, 250 ks 32,50 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO: 11648783
30. 3. 2016 20160179 výmena núdzových zámkov a batérií, brána, SOI, Prievozská 32, Bratislava 161,52 € KRISTL, s. r. o., Prídavkova 49, 841 06 Bratislava, IČO: 43948341
18. 3. 2016 316215039 vodné, stočné, SOI, Mierová 162, Bratislava, február 2016 44,58 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370