SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na praktiky spoločnosti T-fashionline s.r.o.

Upozornenie na praktiky spoločnosti T-fashionline s.r.o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 21. 11. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, poukazujúcich na praktiky spoločnosti T-fashionline s. r. o., Selce. Predmetná spoločnosť ponúka textilné výrobky prostredníctvom webovej stránky http://www.t-fashionline.com/.

Spotrebitelia vo svojich podnetoch poukázali na to, že napriek vopred uhradenej platbe za objednaný tovar im tento dodaný nebol a predávajúci so spotrebiteľmi ďalej nekomunikuje.

Šetrenie spotrebiteľských podnetov nebolo možné, nakoľko predávajúci opakovane zmaril výkon kontroly, za čo mu zo strany SOI bola opakovane uložená sankcia.

Vzhľadom na množstvo spotrebiteľských podnetov a opakované zmarenie výkonu kontroly, SOI v zmysle zákonom stanovených kompetencií dala príslušným orgánom podnet na zrušenie jej živnostenského oprávnenia.