SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov vo veci organizovania predajných akcií - zneužitie firemného mena spol. REMATRANS, s. r. o.

Upozornenie pre spotrebiteľov vo veci organizovania predajných akcií - zneužitie firemného mena spol. REMATRANS, s. r. o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 3. 2. 2017
Upozornenie pre spotrebiteľov vo veci organizovania predajných akcii – zneužitie firemného mena spoločnosti REMATRANS, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na predajné akcie údajne organizované spoločnosťou REMATRANS, s. r. o., Moldavská 282, Turňa nad Bodvou. Podľa vyjadrení konateľa spoločnosti, REMATRANS, s. r. o. žiadne predajné akcie nikdy neorganizovala. Ďalej uvádza, že spoločnosť podala trestné oznámenie vo veci zneužitia firemnej pečiatky a obchodného mena na prezentačnej akcii.

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach vykonal kontrolu spoločnosti REMATRANS, s. r. o., ktorou nebolo preukázané organizovanie akcie touto spoločnosťou.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby dôkladne zvážili návštevu predajných akcií organizovaných pod pečiatkou vyššie spomínanej spoločnosti, keďže ide o neznámy subjekt, konajúci pod obchodným menom spoločnosti.