Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťInformácie pre podnikateľov - stavebné výrobky

Informácie pre podnikateľov - stavebné výrobky

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 13. 12. 2016
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru dáva do pozornosti hospodárskym subjektom, najmä výrobcom, ktorí vyrábajú a uvádzajú stavebné výrobky a na trh EÚ príručku „Označenie CE stavebných výrobkov krok za krokom“, ktorú vypracovala Európska komisia. V príručke nájdete vysvetlenie, ako treba postupovať pri získavaní označenia CE pre nový stavebný výrobok. SOI zverejňuje túto príručku z dôvodu, že stále existuje množstvo výrobcov, ktorí nemajú dostatočné vedomosti o postupoch posudzovania parametrov stavebných výrobkov, označenia CE a najmä povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a zrušuje sa smernica Rady 89/106/EHS.

Príručku v iných jazykoch nájdete aj na webovej stránke Komisie:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419

Zároveň upozorňujeme, že príručka nemá právne záväzný charakter a je len informatívna.

Príloha: označenie CE [PDF, 906 kB]